Föräldrar och närstående

Vad betyder begreppen?

Vad betyder egentligen bisexuell och pansexuell och vad är skillnaden? Vi hjälper dig att reda ut begreppen.

Jag är trans så de i min klass säger taskiga saker om det och kallar mig fortfarande hon och mitt gamla namn. Jag är även pansexuell och blir mobbad för att vara gay, eller i deras ord ’bög.’


Bisexuell är en person som blir kär i och/eller attraherad av människor oavsett kön, eller av fler än ett kön.

Cisperson är en person som identifierar sig med det könet som registrerades för personen vid födseln. Till exempel någon som känner sig som kvinna, ser ut som en kvinna och har ordet kvinna i sin födelseattest. Ordet cis betyder ”på samma sida”.

Genderfluid är en person vars könsidentitet varierar över tid.

Hen/den är könsneutrala pronomen som används av personer som exempel är ickebinära. Hen och den kan även användas då en persons könstillhörighet är okänd. Exempelvis djur i barnberättelser.

Ickebinär är en person vars könsidentitet inte är kvinna eller man. Ickebinär betyder inte samma sak för alla som definierar sig som det: en del känner sig som både tjej och kille, andra känner att de befinner sig mellan de två kategorierna. En del ickebinära är inget kön.

Könsdysfori är när en person känner att ens kropp inte stämmer överens med ens könsidentitet och detta innebär ett lidande för personen. Personer med könsdysfori kan få behandling för att må bättre. Detta kallas för könsbekräftande vård.

Könsidentitet är en persons självupplevda kön. Det vill säga det kön som en person känner sig som och vet att hen är.

Könsuttryck är hur en person uttrycker kön genom exempelvis kläder, kroppsspråk, frisyr, röst med mera.

Pansexuell är en person som blir kär i och/eller attraherad av alla kön, eller som blir kär i och/eller attraherad av människor oavsett kön.

Queer kan betyda och innebära olika saker. I förkortningen HBTQ+ brukar queer stå för identitet, att vara queer. Det innebär att på något sätt bryta mot normer kring kön, sexualitet och/eller relationer.

Transperson är ett samlingsbegrepp som sammanfattar många olika identiteter. Att på något sätt känna att allt hos en själv inte stämmer överens med andras förväntningar om kön, kan kallas för transperson. Att någon identifierar sig som transperson säger inget om dennes sexuella läggning. Trans betyder ”överskrida” eller ”gå över”. Som transperson kan du ha bröst, men inte vara tjej. Du är kille men gillar typiska tjejkläder.

Transsexuell betyder att din kropp inte stämmer överens med det kön du tilldelades vid födseln.

”Det finns lärare som säger lilla tjejen och sånt till mig när de vet att jag är ickebinär och det gör mig obekväm.