Vår son blir utsatt för transfobi

Fråga

Mitt barn är född flicka (Tina) men ser sig som pojke (Theo). Hens lärare vägrar använda sig av namnet Theo. Eleverna i klassen skrattar åt Theo och viskar bakom hans rygg. Mitt hjärta går sönder. Vad har vi som föräldrar för rätt att kräva? Hur ska Theo känna sig trygg i skolan?

Friends svarar

Hej!

Det låter som en otroligt tuff situation för er. Att bli diskriminerad och trakasserad kan sätta i gång många jobbiga känslor. Dessutom har Theo redan många saker att tänka på kopplat till att han funderar över sin könsidentitet. Att utöver detta bli utsatt i skolan och inte få det stöd som han har rätt till är otroligt tufft och inte okej.

Ingen ska bli behandlad sämre på grund av vem hen är. Din son har rätt att känna sig trygg i skolan. Skolan har ett ansvar och är skyldiga att alla elever behandlas lika och har samma möjligheter. I ert fall handlar det både om att Theo blir diskriminerad av skolpersonal och trakasserad av elever. När skolpersonal vägrar att benämna Theo med rätt pronomen ger det signaler till eleverna att det är okej att de gör på samma sätt.

I diskrimineringslagen finns särskilda regler för vad skolan ska göra när de får information om att någon känner sig trakasserad. Det kallas för utrednings- och åtgärdsskyldighet. Skolan ska:

  1. Anmäla: Om personalen får kännedom om att ett barn eller en elev har upplevt eller upplever sig utsatt för sexuella trakasserier i samband med verksamheten, är de skyldiga att informera rektorn som i sin tur ska informera huvudmannen.
  2. Utreda: Skyldigheten att utreda uppstår så snart någon i personalen får kunskap om att någon upplever sig utsatt. Börja med att prata med de berörda så snart det är möjligt. I undersökningen kan skolan behöva ta hjälp av särskild kompetens, såsom kuratorer eller psykologer. Det kan också vara viktigt att undersöka sociala forum.
  3. Åtgärda och stoppa fortsatta trakasserier: Syftet med de åtgärder som skolan gör är att trakasserierna ska upphöra. Åtgärder kan vara allt från samtal till disciplinära åtgärder.
  4. Följa upp och utvärdera åtgärderna: Om det visar sig att åtgärderna har varit otillräckliga måste skolan överväga vilka ytterligare åtgärder som kan sättas in.

Jag tycker att ni behöver vända er till skolans rektor och förklara vad Theo blir utsatt för. Om ni inte får hjälp av skolan kan ni vända er till Diskrimineringsombudsmannen. Det är en myndighet som har ansvar för att kontrollera att diskrimineringslagen följs.

Jag tycker också att ni kan fråga skolan om könsneutrala toaletter och könsneutrala omklädningsrum. Detta är ofta centralt för att unga transpersoner ska få gå på toaletten och byta om till gymnastiken utan att behöva oroa sig för att få sin närvaro i rummet ifrågasatt. Olika skolor hittar individuella lösningar: ibland genom att lägga idrottslektioner sist på dagen så elever kan duscha och byta om hemma efteråt, ibland genom att elever får nyttja ett annat omklädningsrum eller stor-toa (WC anpassad för rullstol).

Åsa Gustafsson

Sakkunnig på Friends

bild på Åsa Gustafsson som är processledare på Friends

Fler frågor och svar

Fråga

Vår dotter har problem i sitt kompisgäng

Vår dotter Vera som är 13 år umgås i ett stort tjejgäng. Vi har nu blivit kontaktade av en förälder till en av de andra tjejerna. De berättar att deras barn känner sig utanför och att de andra tjejerna inte är schyssta mot henne. Vi pratade direkt med Vera om detta, men hon säger att de försöker bjuda med den andra tjejen, men att hon alltid säger att hon inte kan. Vad ska vi göra för att hjälpa vår dotter i denna situation?

Fråga

Vi får inte prata med skolan, vår dotter tror att det kommer bli värre

Igår fick vi veta att vår dotter, 12 år, blir retad i skolan. Det har pågått ett tag men hon har inte velat berätta för oss. Vi vill såklart prata med skolan om detta. När vi berättade det för vår dotter får hon panik och säger att det bara kommer bli värre. Vi får absolut inte berätta för någon. Vad ska vi göra?

Fråga

Skolan menar att min son är känslig och inte alls blir mobbad

Min son på 8 år blir mobbad i skolan. När vi tar upp det med skolan säger de att han är väldigt känslig och tar väldigt lätt åt sig. De menar att han tar åt sig för saker som andra barn inte påverkas av. Skolan säger att de inte kan göra något utan menar att vår son måste ”tuffa” till sig. Vad ska vi göra?

Har du också en fråga du vill få svar på?

Skicka in din fråga så svarar våra sakkunniga inom några dagar.

Ställ din fråga här