Vad är en orosanmälan?

Vad är en orosanmälan, när går det att göra en orosanmälan till socialtjänsten och vad händer efteråt? Tarkan, som är socialsekreterare, svarar på dessa frågor.

Se fler filmer

Film

Adrians berättelse

Friends ambassadör Adrian Macéus berättar om sina erfarenheter av ensamhet och mobbning och hur det blev bättre.

Film

Att vara förälder till ett barn med ADHD – Peter

Hur känns det att vara förälder till ett barn med ADHD? Se filmen med Peter, pappa till Lovisa.

Film

Att ha ADHD – Lisa

Hur känns det att vara barn och ha ADHD? Se filmen med Lisa.