Vad är en orosanmälan?

Vad är en orosanmälan, när går det att göra en orosanmälan till socialtjänsten och vad händer efteråt? Tarkan, som är socialsekreterare, svarar på dessa frågor.

Se fler filmer

Film

Vi måste prata om nätet

Ta del av tips och metoder för att diskutera och arbeta med frågan med dina barn.

Film

Vad är mobbning?

Vad är mobbning och vad är en kränkning? Och vem avgör om det är mobbning?

Kocken zeina mourtada står i sitt kök

Film

Vad gör du om ditt barn utsätts för mobbning?

Vad ska du som förälder tänka på om du misstänker att ditt barn utsätts för mobbning och kränkningar i skolan eller i idrottsföreningen?