Vad är en orosanmälan?

Vad är en orosanmälan, när går det att göra en orosanmälan till socialtjänsten och vad händer efteråt? Tarkan, som är socialsekreterare, svarar på dessa frågor.