46 miljarder beräknas 2022 års mobbning i skolan kosta samhället de kommande 30 åren

Mobbning bland unga i skolålder har ökat kraftigt under de senaste åren. 

5 juli 2022

Friends tidigare publicerade rapport under 2022 som visar att antalet barn som utsatts för mobbning har ökat från 60 000 till 140 000. Den mobbning som sker i år 2022 kommer att ge samhället kostnader på 46 miljarder  följande 30 åren.

– Eftersom andelen utsatta för mobbning i Sverige har mer än fördubblats, har det funnits ett behov av att uppdatera mobbningens samhällskostnad i Sverige för 2022. Vi har utgått utifrån samma beräkningsmodell som tidigare använts och 46 miljarder är alarmerande. Det är ett misslyckande från beslutsfattarna på alla nivåer, säger Magnus Loftsson Forskningsledare på Friends

Av de 140 000 barn och unga som utsatts för mobbning 2022, påverkas var tionde, cirka 14 000 barn, så negativt, både utbildnings- och hälsomässigt, att de över tid behöver ta del av det offentligas insatser inom till exempel hälso- och sjukvården samt riskerar ett försenat inträde på arbetsmarknaden. Baserat på detta konservativa antagande uppskattar Friends att mobbningens samhällskostnad blir 46 miljarder kronor de kommande 30 åren, varav kostnaden för effekterna av mobbning under den kommande mandatperioden uppskattas till 13,7 miljarder.

– Att mobbning får allvarliga konsekvenser och har ett högt personligt pris vet vi. Med vår rapport har vi försökt sätta det personliga lidandet i ett sammanhang där de samhällsekonomiska effekterna synliggörs. Det är hög tid att politiken och regeringen lägger resurser på att tidigt motverka mobbning i alla dess former, innan samhällskostnaden blir än större. Barn och ungas välmående här och nu är ett värde i sig. Det är dags att beslutsfattare på olika nivåer att fatta kloka beslut för att öka barns trygghet.

Det är främst tre faktorer som står bakom kostnadsökningen: inflationsuppräkningen, det ökade antalet barn i åldersgruppen och den ökade andelen barn som utsätt för mobbning. Det sistnämnda är en drivande faktor i kostnadsökningen.

Läs mer om rapporten och beräkningsmodellen samt ta del av Friends krav mot regeringen

För mer information kontakta:

Naod Abera
PR- och pressansvarig, Friends
070 725 54 33
naod.abera@friends.se