Varje krig är ett krig mot barnen

Vi följer alla den fruktansvärda situationen i Ukraina. Återigen ser vi hur barn får bevittna och vara med om fruktansvärda upplevelser som kommer följa med dem genom livet.

3 mars 2022

Barn och unga står utan inflytande över det som sker men får ändå betala det högsta priset, sa Eglantyne Jebb, en av förkämparna för barns rättigheter. Detta perspektiv låg till grund för idén med att ge barn och unga egna mänskliga rättigheter efter andra världskriget. Nu ser vi det ske igen på nära håll och återigen påminns vi om varför barn och unga behöver egna rättigheter som vuxna och världens stater är ansvariga att tillgodose.

Friends fokus är bland annat artikel 19 i barnkonventionen; att barn ska skyddas från fysiskt och psykiskt våld. Just nu finns det många viktiga aktörer på plats med fokus på barnen i Ukraina. Vi på stiftelsen Friends har ingen verksamhet i Ukraina utan fokuserar på att kämpa för barns rättigheter när de befinner sig i Sverige. Vi vet tyvärr att barn med annan bakgrund än svensk är mer utsatta för kränkningar och rasistisk mobbning. Det fortsätter vi att förändra genom ert stöd.

Vår Råd- och stödfunktion har tidigare erfarenhet av hur barn och unga med asiatiskt utseende blev trakasserade under början av coronapandemin. Vi har därför ökat beredskapen för ifall detta nu drabbar barn och unga med ryskt namn eller ursprung. Hittills har vi inte indikationer på det.

Du, som vuxen, spelar roll för barn i din närhet genom att lyssna och alltid agera om du ser att ett barn behöver stöd eller bara någon att prata med.

Så här kan du tänka kring hur du pratar med barn:

  1. Lyssna på barn omkring dig, låt hen få berätta i sin egen takt och få tala klart. Vänta med att direkt komma med svar eller lösningar.
  2. För inte över din oro på barn omkring dig. Barnet kanske inte oroar sig över samma sak som du gör.
  3. Låt barnen få prata när de vill – det kanske inte är när du som vuxen har planerat för det. Var öppen och lyhörd när just ditt barn behöver prata och ta vara på tillfället.

Låt oss alla bidra till att den långa kampen för att barn och unga skulle få egna mänskliga rättigheter spelat roll. Det gör vi bäst genom att alltid agera för varje barns rättigheter!

Maja Frankel

Generalsekreterare Friends