Vilka utbildningar passar era behov?

Med kunskap och gemensamma krafter kan vi stoppa mobbning.

Friends utbildare porträtteras framför ett gult hjärta.

Anlita Friends i ert trygghetsarbete

Friends finns till för varje skola, förskola, idrottsförening och företag som vill förebygga och stoppa mobbning. Arbetet tar sin utgångspunkt i bästa tillgängliga kunskap från akademisk forskning och mer än tjugo års praktiska erfarenheter.

Mejla till bokning@friends.se om du vill veta mer

Vi menar att olika vetenskapliga discipliner tillsammans bidrar till ökad förståelse för hur mobbning uppstår, förebyggs och åtgärdas. Och med ökad förståelse kan vi tillsammans skapa ett tryggare samhälle, där ingen utsätts för mobbning.

Friends utbildningar ser olika ut beroende på verksamhetens särskilda behov. För att få ökad kunskap om vilka insatser som ger effekt i vilka situationer och under vilka omständigheter rekommenderar vi ett systematiskt trygghetsarbete baserat på kartläggning, analys, utveckling, tillämpning och utvärdering. Men det finns även möjlighet att anlita Friends för enstaka utbildningar och specifika insatser.

Barn i en skola springer och är glada

Evidensbaserat antimobbningsprogram

KiVa är ett unikt program vars effekt har utvärderats i flera internationella vetenskapliga studier. Programmet har utvecklats baserat på den senaste forskningen om mobbning.

Läs mer

Skola

Vi bidrar med kunskap, råd och verktyg som underlättar arbetet med att skapa en trygg skola för varje barn. Vilka behov har ni? Hur kan vi hjälpas åt?

Läs mer och hör av dig!

Förskola

Ju förr arbetet mot mobbning kan påbörjas desto bättre. Vi hjälper förskolor att komma igång med ett långsiktigt trygghetsarbete för de allra yngsta.

Läs mer och hör av dig!
ikon föreställande en boll som symboliserar friends utbildningar för idrottsföreningar.

Idrottsförening

Idrott ska präglas av glädje, trygghet och gemenskap. Det gäller alla åldrar och särskilt barn. Vi hjälper idrottsföreningar i deras trygghets- och jämlikhetsarbete.

Läs mer och hör av dig!
ikon föreställande en portfölj som symboliserar friends företagsutbildningar.

Företag

Baserat på all erfarenhet vi har från skolor och idrottsföreningar har vi utarbetat ett företagsanpassat utbud av workshops och utbildningar kring mobbning.

Läs mer och hör av dig!

Vi som har jobbat med Friends material ser att vi har blivit mer medvetna och attityden i klassen har förändrats.

Lärare om samarbetet med Friends

Välkommen med er intresseanmälan

Vill du veta mer om våra utbildningar och hur de kan anpassas till just er verksamhet? Ange era kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.

17, 5 miljarder kronor beräknas den mobbning som sker under ett år kosta samhället de kommande 30 åren.

Läs om mobbningens kostnader