Affisch: Hur kan jag göra nätet mer tryggt?

Affisch att sätta upp i gemensamma utrymmen för att öka barns medvetenhet om mobbning och vad de kan göra åt det. Att stoppa mobbning är alltid vuxnas ansvar men barn kan också bidra till en tryggare miljö.

Detta är en affisch i digitalt format som du skriver ut själv.

Ladda ned affischen här

Affisch i A3-format som du skriver ut själv.