Öka tryggheten för barn inom idrotten 

Just nu pågår en debatt om barns trygghet inom idrotten. Friends rapport ”Inte kul, men det får man tåla” (2022) visar att var tionde barn kränkts av en vuxen i sin idrott.

28 februari 2023

67 procent av dessa anger att det var en ledare eller tränare som kränkte dem. Rapporten visar också att många barn inte heller berättar för en annan vuxen att de blivit utsatta.

Alla barn har rätt att utöva idrottsaktiviteter fria från våld och övergrepp. Samtidigt vittnar barn om hur idrotten inte alltid lyckas leva upp till detta. Det har gjorts fler insatser de senaste åren för att skapa mer trygga och inkluderande miljöer, men det finns fortfarande ett arbete kvar att göra.

Att utstå kränkningar och mobbning i samband med sin idrottsaktivitet är inget ett barn ska behöva tåla. För de flesta innebär idrotten en gemenskap och glädje – men tyvärr ser det inte ut så för alla. Det finns barn som går till sin träning med en klump i magen och i vissa fall bär de den bördan helt själva. För många leder det till psykisk ohälsa, ensamhet, eller att de väljer att sluta idrotta. Dessutom kan det ge allvarliga konsekvenser som påverkar barnets liv, utveckling och hälsa på lång sikt.

Vi ser att fler behöver stärka sina kompetenser. Alla vuxna, oavsett roll, har ett ansvar att förebygga kränkningar och mobbning och för att barn ska känna sig trygga i sitt idrottsutövande. Alla kan göra skillnad.

Fler vuxna måste agera för en tryggare idrott!

Du kan få gratis stöd från Friends

Här finns stöd och kunskapshöjning för ledare och föräldrar, för att bidra till en tryggare idrott:

Webbkurser 

Kontakta Friends Råd och stöd – för idrottsledare och föräldrar

Mer att läsa om trygghet inom idrott

Filmer

Tre panelsamtal om trygg idrott: