Övningar och material för skolan

Minicase om kränkningar: åk 7-9

Eleverna får diskutera korta beskrivningar av olika problem och ta ställning till hur de skulle göra i situationen.

45-60 min

Åk 7-9

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Mål med lektionen

 • Diskutera olika tänkbara scenarier för att synliggöra händelser i elevernas vardag
 • Förbereda elever på att hantera situationer där kränkningar förekommer
 • Öka delaktigheten och förmågan att uttrycka sin åsikt

Material och förberedelser

 • Bestäm om alla grupper ska arbeta med samma case eller om grupperna ska få olika case
 • Skriv ut casen till varje elev att läsa igenom

Uppgift

Gör så här:

 1. Dela in eleverna i grupper om 2–3 elever i varje grupp.
 2. Låt eleverna enskilt läsa igenom caset och skriva ner egna förslag på vad de skulle göra i situationen.
 3. Låt eleverna sedan gruppvis diskutera förslag på hur de skulle agera om de befann sig i situationen. Diskutera även vilka ageranden de inte tycker är bra och varför.
 4. Låt grupperna presentera sina tankar och förslag för klassen och diskutera olika sätt att agera i situationen.

Tips!

Om du vill kan du skriva egna case som du tror är mer aktuella för dina elever. Du kan också låta grupperna skriva egna case och sedan byta mellan varandra för att diskutera handlingsalternativ till varandras case.

Case 1

Edvin och Cecilia går i din klass. När du kommer till skolan på morgonen sitter de utanför klassrummet och pratar tyst om Amir som ännu inte har kommit. När du kommer närmre hör du att de säger att Amir är en idiot och att de önskade att han bytte klass. Vad gör du?

Case 2

Du är på fest och sitter i soffan med några kompisar. Plötsligt springer Fatima från din parallellklass genom hallen och ut från festen. Du hör lite skratt från köket och Anna kommer in till vardagsrummet och berättar med ett leende att de tog en rolig bild på Fatima och lade ut på Instagram. Vad gör du?

Case 3

Mattias och Ella går i samma skola som du fast du känner ingen av dem särskilt väl. En morgon ser du Mattias och Ella stå och skrika på varandra i korridoren. Till slut knuffar Ella in Mattias i väggen och går med snabba steg därifrån. Du ser ingen vuxen i närheten som har uppmärksammat bråket. Vad gör du?

Case 4

Hjalmar och Melissa går i samma klass, men de umgås inte och känner inte varandra särskilt bra. Under de senaste veckorna har Hjalmar lagt märke till att Melissa allt oftare är ensam. Hon går själv till matsalen någon minut efter alla andra och hon brukar ofta sitta själv på en soffa utanför klassrummet. Vad tycker du att Hjalmar borde göra?

Case 5

Ali tycker att det är obehagligt att gå genom korridoren till uppehållsrummet eftersom det ofta sitter elever där som är högljudda och bråkar. Ibland ger de också någon kommentar till Ali när har går förbi. Vad tycker du att Ali borde göra?

Skriv ut casen

Avslut

Sammanfatta dagens lektionsupplägg och berätta för eleverna hur detta kommer följas upp framöver.

Läroplanskoppling

Eleverna ska få kännedom om hur de kan få hjälp om de upplever otrygghet i eller utanför skolan. Omsorg om den enskilda elevens hälsa, välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper.

 • Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.
 • Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och internationellt arbete för att främja mänskliga rättigheter.
 • Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.
 • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Tips inför att göra övningar med elever

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din klass och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *