Övningar och material för skolan

Case om mobbning: gymnasiet

Eleverna får läsa ett case som rör mobbning och sedan diskutera det.

45-60 min

Gymnasiet

Skriv ut

Instruktioner

Mål med lektionen

 • Introducera eleverna i frågor som rör mobbning och kränkningar
 • Att grundlägga och förbereda för vidare inlärning, diskussioner och kunskaper om ämnet
 • Öka medvetenheten om vanliga kränkningar
 • Diskutera handlingsalternativ när kränkningar sker, samt förväntningar på vuxna

Material och förberedelser

 • Ett utskrivet exemplar av caset till varje elev
 • Papper och pennor till varje grupp
 • Gruppindelning med max fem elever i varje grupp

Uppgift

Gör så här:

 1. Dela in eleverna i grupper om max fem personer. Varje elev får varsitt exemplar av caset och gruppen får ett anteckningspapper och pennor.
 2. Låt alla läsa igenom caset. Först kan de läsa tyst för sig själva och sedan tillsammans i gruppen.
 3. Därefter får de diskutera de tillhörande frågeställningarna. Om det uppkommer fler frågor kring caset får eleverna naturligtvis diskutera även dessa.
 4. Alla hjälps åt att dokumentera idéerna på det gemensamma pappret.
 5. Avsluta med att låta grupperna presentera vad de har diskuterat och ha en allmän diskussion i klassen.

Case: Svårt att säga ifrån

Jag har nog allt jag kan önska mig: en bra familj, bra vänner och en underbar partner. Jag har aldrig varit utanför utan har alltid haft mycket människor runtomkring mig som brytt sig om mig. Trots detta mår jag inte speciellt bra. Jag har precis börjat andra året på gymnasiet och allt känns bara jobbigt. Jag har en “vän” som alltid ska kommentera och trycka ner mig och försöka få mig att framstå som om jag är dum i huvudet. Jag vet egentligen inte hur det har blivit så…

Jag har aldrig förut blivit behandlad på det sätt hon behandlar mig. Det gör mig så osäker och många gånger vill jag bara skrika och gå därifrån, men jag gör inte det. Och varför? Jo jag försöker tänka på att hon kanske inte har det så lätt. Hon står inte nära sin familj och har inte speciellt mycket vänner. Hon trivs inte heller med sig själv och det är antagligen därför hon måste hacka på någon. Hon verkar tycka att jag som har “allt” ska klara av det. Men det gör jag inte.

De andra i skolan skrattar när hon förnedrar mig, vilket gör mig ännu mer ledsen, och det känns som att ingen förstår att jag tar åt mig. Och jag vet inte vad jag ska göra för att tjejen ska sluta. Jag är osäker på om jag kan säga ifrån för jag är rädd att de andra bara skulle skratta eller vända mig ryggen då.

Hon kan verkligen komma med riktigt dumma kommentarer som: ”Kan du inte bara klä upp dig lite, jag skäms ju att gå med dig!” Jag blir jätteledsen när hon säger så, och det är ju inte så att jag tvingar henne att gå med mig. Eller när hon kommenterar min relation: “Varför är ni ens ihop? Ni har ju inget gemensamt”. Jag förstår inte hur hon är funtad när hon säger så. Vi har det verkligen jättebra ihop och jag älskar när vi är tillsammans! Jag undrar verkligen hur jag klarade av att inte blir förbannad när hon sa så. Folk säger att jag är för snäll för mitt eget bästa och det kanske stämmer.

När jag gick på högstadiet var vi en grupp på fyra stycken och vad vi hade det kul! Jag saknar det. Jag saknar dem. Då var det ingen som hackade på mig eller kritiserade mig. Självklart bråkade vi, det gör ju alla men det vi fyra hade var speciellt. Nu går vi på olika skolor och hinner knappt träffas, vilket är synd. Men jag tänker hålla fast vid dem för de är verkligen världens bästa vänner! Hade inte klarat mig utan dem. Just nu tänker jag att jag bara ska klara mig igenom den tid jag har kvar i skolan och sen gå vidare. Det är ju ändå jag som bestämmer hur mycket jag ska tåla tills jag säger ifrån. Och det kanske är dags snart. /Anonym

Skriv ut caset

Diskussionsfrågor

 • Är det mobbning som beskrivs i caset?
 • Varför agerar ”kompisen” som hon gör tror ni?
 • Varför tror ni situationen uppstår?
 • Varför försöker hon trycka ner sin kompis?
 • Vilket ansvar har de som skrattar med och ser situationen?
 • Varför säger ingen ifrån utan bara skrattar med?
 • Vad skulle den utsatte kunna göra i situationen?
 • Vilket ansvar har skolan?
 • Vilka råd skulle du ge? Varför? Vilka är fördelarna och nackdelarna med de råden?

Avslut

Sammanfatta dagens lektionsupplägg och berätta för eleverna hur detta kommer följas upp framöver.

Läroplanskoppling

Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att motverka, förebygga och förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för människors olikheter. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Intolerans, förtryck och våld, till exempel rasism, sexism och hedersrelaterat våld och förtryck, ska före­byggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser.

 • I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive barns och ungdomars rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
 • Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
 • Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.

Tips inför att göra övningar med elever

Här får du tips på hur du kan anpassa övningar utifrån din klass och vad som är viktigt att tänka på när du gör övningarna.

Läs tipsen

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *