Övningar och material för idrottsledare

Case: Kränkningar

Här har vi samlat flera olika case på temat kränkningar, som du kan använda som diskussionsunderlag tillsammans med andra ledare.

15-30 min

För ledare

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Case 1

Du är tränare för en grupp barn i 12–13-årsåldern. De flesta i gruppen har tränat och tävlat tillsammans under ett flertal år. Stämningen är för det mesta god, men under senare tid har du märkt av en jargong i gruppen där vissa tilltalar varandra med ord som bög, kärring, dampunge och så vidare. Du upplever inte att någon är mer utsatt än någon annan och när du pratat med gruppen om beteendet säger de att det bara är på skoj.

Diskutera

 • Om en sådan situation uppstår, hur agerar ni som ledare?
 • Vad tror ni ligger bakom jargongerna?
 • Hur kan ni som ledare förebygga liknande situationer?

Case 2

Du arbetar ideellt som ledare i en förening som har en tydlig policy och värdegrund kring att föreningens verksamhet ska vara öppen och tillgänglig för alla, oavsett erfarenheter och bakgrund. Inom barn- och ungdomsverksamheten ska alla ha möjlighet att delta under tävlingar och matcher. Detta är något som föreningens styrelse uttryckt ska gälla i alla träningsgrupper. Du har som ledare känt att detta ifrågasätts av en grupp föräldrar i din träningsgrupp. Föräldrarna uppmanar dig att frångå policyn under vissa tävlingar och matcher.

Diskutera

 • Om en sådan situation uppstår, hur agerar ni som ledare?
 • Varför uppstår dessa situationer?
 • Hur kan ni som ledare förebygga liknande situationer?

Case 3

Du är tränare för en grupp barn i 9–10-årsåldern. De flesta i gruppen har tränat och tävlat tillsammans under flera år. Stämningen är för det mesta god men du upplever att särskilt ett barn i gruppen har svårt att ta sig in i gemenskapen. Barnet hamnar ofta i konflikter och upplever sig ibland utsatt för kränkningar, samtidigt som hen själv, vid flera tillfällen, kränker andra barn, både verbalt och fysiskt.

Diskutera

 • Om en sådan situation uppstår, hur agerar ni som ledare?
 • Varför uppstår dessa situationer?
 • Hur kan ni som ledare förebygga liknande situationer?

Case 4

Du är tränare för en grupp unga aktiva som tävlar tillsammans. I laget finns en tydlig hierarki bland ungdomarna som även du som tränare har märkt av. Det har dock inte kommit till din kännedom att det har förekommit några fall av mobbning i laget. Du har däremot under träningar, och på tävling, hört en hård jargong mellan spelarna. För en tid sedan fick ni en ny spelare till klubben, Nabil, som inte kände någon sedan tidigare. Till en början blir han accepterad av de övriga, men efter hand som laget är med på tävlingar börjar Nabil få kommentarer från de andra. De tycker inte att Nabil presterar och kommentarer och utfrysning blir värre och värre.

Diskutera

 • Om en sådan situation uppstår, hur agerar och reagerar ni som tränare?
 • Varför uppstår dessa situationer?
 • Hur kan ni som tränare förebygga liknande situationer?

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *