Kunskapsbanken

Tips till dig som idrottsledare

Du som idrottsledare kan göra skillnad, och för att kunna göra det och bidra till en positiv miljö behöver du verktyg och kunskap. Här har vi samlat några grundläggande tips till dig som ledare.

Tips till idrottsledare

Reflektera över ditt eget agerande
Vad säger du till och om andra? Vad berömmer du? Vilka krav ställer du? Du är en förebild för barn och unga, fundera på hur du kan vara det så positivt som möjligt.

Skapa förtroendefulla relationer
Skapa förtroendefulla relationer för att så många barn och unga som möjligt ska känna att de kan prata med dig som vuxen om något skulle hända. Uppmana dem även att prata med en vuxen om de upplever något som inte känns schysst.

Avsätt om möjligt tid för aktiviteter utanför idrotten
Arrangera saker som för er samman utanför idrotten, då kommer egenskaper fram hos de aktiva som inte alltid syns i idrotten. Skapa även tillfällen där spelare och ledare från olika grupper möts och gör saker tillsammans. Då stärker ni samhörigheten och skapar en ”vi-känsla” i föreningen.

Skatta ditt ledarskap
För att du som ledare ständigt ska utveckla ditt ledarskap är det en fördel att stanna upp och rikta blicken inåt, att ställa sig själv kritiska frågor och fundera över hur just jag agerar.
Ladda ner skalfrågor för att skatta ditt ledarskap

Så skapar du som ledare trygghet inom idrotten – fem tips!