Start Kunskapsbanken Idrottsledare Hur kan jag som ledare skapa trygghet inom idrotten?

Idrottsledare

Hur kan jag som ledare skapa trygghet inom idrotten?

Som idrottsledare har du en betydande roll i att skapa ett positivt klimat för alla i din grupp eller förening, och du kan verkligen göra skillnad. Här hittar du tips på hur du kan jobba med din grupp för att skapa trygghet.

Filmen är en del av Vi måste prata, en samtalsserie om vikten av förebyggande arbete mot mobbning.