Föräldrar och närstående

Få koll på ditt barns rättigheter

Inget barn ska utstå mobbning och kränkningar, och det är allas vuxnas ansvar att se till att det inte händer och att barnens rättigheter tillgodoses. I den här filmen går vi igenom dina barns rättigheter och vad skola och idrottsföreningar har för ansvar när det gäller mobbning och kränkningar.

Friends-ambassadören Zeina Mourtada, känd från Zeinas kitchen, vill tillsammans med Friends tipsa och ge råd om hur du som förälder kan prata med ditt barn om mobbning.