Start Kunskapsbanken Skolpersonal Därför funkar förebyggande arbete mot mobbning

Skolpersonal

Därför funkar förebyggande arbete mot mobbning

All forskning och erfarenhet visar att det bästa sättet att stoppa mobbning på är genom att lägga mer resurser på förebyggande insatser i stället för att vänta till dess att det krävs åtgärdande. Här är ett exempel på vad som skulle hända om vi kunde vända sättet att arbeta mot mobbning på.