Ju mer mobbning – desto mer psykiska besvär

Friendsrapporten 2023: Psykisk ohälsa är ett stort problem bland unga idag. Vart fjärde barn i åldrarna 10-18 år har återkommande psykiska besvär.

15 augusti 2023

Årets Friendsrapport visar att det finns ett tydligt samband mellan mobbning och psykisk ohälsa hos barn och unga.

Av de barn som utsätts för kränkningar flera gånger i veckan har 70 procent återkommande psykiska besvär.

– Läget är allvarligt vad gäller barn och ungas mående, och att få bukt med mobbningsfrågan skulle ha en betydande inverkan på den psykiska hälsan hos Sveriges barn. Politiker och ansvariga för skolan har ett stort jobb framför sig för att säkra barns trygghet. Den goda nyheten är det finns beprövade verktyg för hur man minskar mobbning. Metoder och lösningar finns – men resurser och prioriteringar måste till, säger Maja Frankel, generalsekreterare Friends.

Rapporten visar att det är nära dubbelt så vanligt att elever med NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) är utsatta för mobbning. De har också en högre grad av psykiska besvär.

Det är tre gånger så vanligt att elever som identifierar sig som HBTQI+ är utsatta för mobbning. Av de elever som identifierar sig som HBTQI+ har 59 procent återkommande psykiska besvär.

Friends driver flera krav mot beslutsfattare:

– För att vända utvecklingen behövs en kommission mot mobbning som tar ett samlat grepp och som kan föreslå skarpa åtgärder. Vi kräver också att det blir fler kuratorer i skolan. Elevhälsan har en oerhört viktig roll när det gäller barns trygghet och psykiska hälsa, säger Maja Frankel.

Läs Friends 10 krav till politiken

Friendsrapporten 2023 – mobbning och psykisk ohälsa

  • Vart fjärde barn 10-18 år har återkommande psykiska besvär.
  • 14 procent av mellanstadieeleverna och 11 procent av högstadieeleverna rapporterar att de har utsatts för mobbning.
  • Av de barn som oftast utsätts för kränkningar – flera gånger i veckan – har 70 procent återkommande psykiska besvär.
  • Det är nära dubbelt så vanligt att elever med NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) är utsatta för mobbning. Av elever med NPF är det 40 procent som har återkommande psykiska besvär – att jämföra med 24 procent bland de som inte har det.
  • Det är tre gånger så vanligt att elever som identifierar sig som HBTQI+ är utsatta för mobbning. Av de som identifierar sig som HBTQI+ har 59 procent återkommande psykiska besvär – jämfört med 27 procent bland de elever som inte gör det.
  • Mobbning är en riskfaktor för att utveckla psykisk ohälsa som vuxen.

För mer information kontakta:

Therese Elmgren
Pressansvarig Friends
070-725 54 08,
therese.elmgren@friends.se