Etnicitet är den vanligaste orsaken till trakasserier i skolan visar årets Friendsrapport

Friendsrapporten 2021: Trakasserier och diskriminering är ett brett samhällsproblem där vissa grupper är mer utsatta än andra. De senaste åren visar Friends kartläggningar att kränkningar kopplade till etnicitet är den vanligaste grunden för trakasserier av barn i både mellan- och högstadiet.

12 augusti 2021

Undersökningar visar att utsatthet från ung ålder kan få stora konsekvenser för barnets utveckling och påverka skolresultaten negativt. Stiftelsen Friends uppmanar vuxenvärlden att våga ta ett större aktivt grepp om det förebyggande och främjande arbetet mot trakasserier och diskriminering.

– Omnämningar med skällsord och “skämtsamma” namn, mobbning, diskriminering, utfrysning och till och med fysiskt våld med rasistiska drag är vanliga inslag i vardagen för många barn. På Friends ser vi allt för ofta att lärare och vuxna förvånas över elevers berättelser och erfarenheter av något som drabbar så många varje dag, säger Maja Frankel, Friends generalsekreterare.

Årets Friendsrapport visar på att eleverna som har uppgett att de är utsatta för kränkningar på mellan- och högstadiet är de vanligast förekommande trakasserierna kopplade till diskrimineringsgrunden etnicitet: 22 % (Åk 3–6) och 16 % (Åk 6–9).

Många elever uppger att de tvingas vänja sig vid olika trakasserier. Normaliseringen av trakasserier medför att elever och vuxna till slut inte agerar för att de är så vanligt förekommande. Detta gör troligen även att mörkertalet är stort när det kommer till rapportering av trakasserier.

– I en omgivning där ingen är intresserad och ingen lyssnar, formas det en mur runt de som lider av rasistisk mobbning. Att få slut på rasism bland barn och unga kräver krafttag från hela samhället. Men det börjar med att var och en erkänner rasismen och skaffar den kunskap som behövs för att prata om och agera kring det, fortsätter Maja Frankel.

Varje år kartlägger Friends tryggheten på skolor runt om i landet. I denna rapport sammanställer vi data från årets kartläggning, där totalt 20 920 barn och unga, under tidsperioden 1 augusti 2020 till 1 juni 2021, svarat på frågor om tryggheten på skolan, samt förekomsten av mobbning och kränkningar. 9 491 elever i årskurs F-3, 7 558 elever i årskurs 3–6 och 3 871 elever i årskurs 6–9 har svarat på enkäten.

Läs Friendsrapporten 2021

För mer info kontakta:

Naod Abera
Pressansvarig, Friends
naod.abera@friends.se
070- 725 54 33