Friends ökar utbudet till skolan

Nu erbjuder vi ännu flera insatser där vi kan stärka er i det förebyggande och främjande arbetet mot mobbning och diskriminering. Nyast i utbudet är Kollegialt lärande: Samtycke och skolmiljö.

13 oktober 2020

Kollegialt lärande: Samtycke och skolmiljö ger er kunskap om vad sexuella trakasserier är och hur ni kan arbeta med det i undervisningen. Inom samma ämnesområde erbjuder vi även ett unikt kartläggningsverktyg som bland annat vägleder er i hur ni kan skapa en strategi för att förebygga att sexuella kränkningar överhuvudtaget uppstår.
När ni anlitar oss gör vi tillsammans upp en plan för vilka insatser som passar just er verksamhet. Vi ger skräddarsydda upplägg inom en mängd olika områden i form av workshops, föreläsningar, processledning, konsultation med mera. Flera av våra insatser kan smidigt genomföras via videomöten eller i vår digitala samarbetsportal.

Exempel ur utbudet

Koll på nuläget: En kartläggning och analys av ert nuläge är avgörande för att kunna ta reda på vad ni behöver göra för att utveckla er verksamhet. Med våra kartläggningsprocesser får ni en bra grund för ert fortsatta systematiska trygghetsarbete.
Läs mer

Kollegialt lärande: Friends kollegiala lärande är en modell för att lärare med stöd av varandra ska få ökad kunskap och utveckla trygghetsarbetet på skolan. Ni får reflektera kring undervisningen och det som sker i klassrummet, testa nya metoder och sedan följa upp och utvärdera.
Läs mer

Utbildningsinsatser, handledning och konsultation: Friends har ett stort utbud av seminarier och workshops i syfte att stärka ert trygghetsarbete. Vi arbetar utifrån ett kunskapsfält som sträcker sig över praktiska frågor i skolans vardag till specifika ämnesområden.
Läs mer

Vad passar er skola?

Vi vägleder er att hitta rätt i vårt utbud. Mejla till bokning@friends.se så berättar vi mer.