Friends gör skillnad

9 av 10 skolor upplever ett bättre skolklimat efter påbörjat samarbete med Friends. Men även om våra insatser gör påtaglig skillnad så är vi långt ifrån nöjda. 60 000 barn utsätts för mobbning varje år i Sverige. När den siffran är noll är vi nöjda på riktigt. Och vägen dit går via ett metodiskt arbete på bred front.

Så tyckte personalen efter genomförd utbildning med Friends i skolan

Samarbetet har lett till en positiv förändring i klimatet på skolan.

(Källa: kundnöjdhetsindex 2020)

Samarbetet har bidragit till större kunskap om trygghets- och likabehandlingsfrågor.

(Källa: kundnöjdhetsindex 2020)

Samarbetet har bidragit till minskad förekomst av kränkningar och trakasserier på skolan.

(Källa: kundnöjdhetsindex 2020)

Så gjorde Friends skillnad under 2020

Läs vår effektrapport

Våra utbildningar hjälper andra att göra skillnad

Varje dag arbetar Friends med skolor, förskolor och idrottsföreningar för att utbilda och utveckla arbetet mot mobbning och diskriminering.

Efter över 20 års erfarenhet vet vi att det inte finns en metod som fungerar för alla. Varje verksamhet har sina specifika utmaningar. Därför är det centralt att trygghetsarbetet utvecklas och anpassas i dialog och samförstånd. Att vi är på plats bland barnen. Att vi testar olika insatser och arbetssätt, utvärderar och utbyter erfarenheter. Det är då vi kan göra skillnad på riktigt.

 

Vi forskar för att bli ännu effektivare

Forskningsförankring är grundläggande för ett effektivt förebyggande arbete mot mobbning och diskriminering och för att främja barns trygghet.

Friends forskningsprojekt bidrar kontinuerligt till vår metodutveckling och kunskapsspridning. I dagsläget bedriver vi olika forskningsprojekt med fyra svenska universitet. Under 2018 startade vi även vårt första internationella forskningsprojekt om sexuella trakasserier på nätet tillsammans med Dublin City University.

Läs mer om våra forsknings- och utvecklingsprojekt

 

Vi skapar mötesplatser som engagerar

2013 grundade Friends en internationell mötesplats för alla som jobbar mot mobbning. Friends samarbetar med universitet och forskare för att tillsammans stärka kunskapen om vilka metoder och insatser som bäst förebygger och förhindrar mobbning. Hit kan även skolpersonal, idrottsledare och vårdnadshavare vända sig för stöd och råd. Friends ligger dessutom bakom världskonferensen World Anti-Bullying Forum, som arrangerades för första gången i Sverige 2017 och som den 4-6 juni 2019 hålls på Irland, i samarbete med Dublin City University.

Läs mer om Friends på engelska

 

Vi presenterar siffror och fakta

Varje år tar Friends fram nya rapporter med färska siffror som visar hur det ser ut för barn och unga i skolor, förskolor, idrottsföreningar och på nätet. Rapporterna är baserad på data från tiotusentals intervjuer med barn och unga som görs med hjälp av Friends kartläggningsverktyg. Här är några alarmerande siffror ur senaste Friendsrapporten:

  • 25% av eleverna i åk 3-9 har blivit kränkta av en annan elev
  • 8 % av eleverna i åk 3-9 har blivit kränkta av någon vuxen i skolan
  • 64 % av eleverna i åk 3-9 som har utsatts för kränkningar eller mobbning har inte berättat det för någon vuxen i skolan

Ladda ner och läs senaste Friendsrapporten

Ladda ner och läs Friends senaste nätrapport

 

Vi tar striden och debatten för barnen

Med Friends mångåriga kompetens inom mobbningsfrågan är det av betydelse att vi är med och påverkar samhällsutvecklingen och strider för att öka resurserna till arbetet mot mobbning.

Vi gör det genom att driva opinion, svara på remisser, skriva rapporter och debattartiklar. Vi initierar utvecklings- och forskningsprojekt. Vi gör kartläggningar och presenterar konkreta siffror och fakta. Och vi är aktiva i alla forum som berör vårt verksamhetsområde.

Ska vi lyckas minska mobbningen på samhällsnivå krävs mer samverkan och effektivare samordning av olika insatser mellan forskare, civilsamhället samt kunskapsutvecklande och stödjande myndigheter.

För att understryka vikten av att investera i förebyggande arbete för att minska mobbningen har Friends räknat ut att mobbningen under ett år kostar samhället 17,5 miljarder kronor den kommande 30-årsperioden.

Läs om mobbningens kostnader rapporten

Vi har även släppt en forskningsstudie om sambanden mellan mobbning, ensamhet och behörighet till gymnasieskolan. Studien understryker vikten av att skapa trygga skolmiljöer för att främja elevernas resultat och studiero.

Läs studien

Stöd oss, så bidrar du till ett schysstare samhälle för barn och unga!

Ge en gåva