Flickor mest utsatta för kränkningar i skolan och på nätet

Flickor är i större omfattning än pojkar utsatta för kränkningar från andra barn och unga, visar siffror från Friends. Det handlar till exempel om nätkränkningar och om sexuella trakasserier från andra elever. Flickor utsätts också i större utsträckning för psykiska eller relationella kränkningar, vilka ofta är dolda för de vuxna.

5 juni 2023

Flickor är dels utsatta av andra flickor, till exempel genom utfrysning och villkorad vänskap. Dessutom är de utsatta av killar, och då ofta i form av sexuella kränkningar – både fysiskt, verbalt och digitalt. Detta gör att flickor är dubbelt utsatta.

De kränkningar som flickor utsätts för är också ofta dolda för de vuxna.

– Elever vittnar om att vuxna i skolan inte agerar lika mycket på denna form av kränkningar som de gör på de fysiska kränkningar som pojkar utsätter varandra för, säger Anna-Carin Wettefors, sakkunnig på Friends.

När det gäller nätkränkningar visar Friends 10-årsanalys att det är flickor i årskurs 3–6 som har drabbats av den mest omfattande försämringen under de senaste tio åren, med en större andel utsatta i princip för varje år som gått. Bland elever i åk 6-9 är det fler flickor än pojkar som svarar att de blivit utsatta för sexuella trakasserier.

– Att flickor utsätts i högre grad är en del av ett mönster som återspeglar samhället, där köns- och sexualitetsnormer skapar regler och förväntningar. Det är därför oerhört viktigt att skolor arbetar normmedvetet. Gällande sexuella trakasserier vill barn och unga att normmedvetenhet och värderingsövningar ska vara återkommande i undervisningen, säger Anna-Carin Wettefors.

Fakta skillnader flickor och pojkar

  • 10 procent av flickorna i åk 3-6 upplever att de blivit mobbade det senaste året, jämfört med 8 procent för pojkar. För åk 6-9 är siffran 7 procent av flickorna, jämfört med 4 procent av pojkarna i samma ålder.
  • Andelen flickor i åk 3-6 som utsatts för nätkränkningar har ökat från 21 procent till 29 procent på sju år.
  • 12 procent av flickorna i åk 6-9 svarar att de blivit utsatta för sexuella trakasserier, jämfört med 7 procent av pojkarna.
  • En tredjedel av flickorna i åk 3–6 känner sig ensamma (alltid, ofta eller ibland), vilket är en betydligt högre andel än för andra grupper.

För mer information kontakta:

Therese Elmgren
Pressansvarig Friends
070-725 54 08,
therese.elmgren@friends.se