Hur kan vuxna förebygga nätkränkningar?

Du som vuxen kan förebygga kränkningar online. Här är Friends tips till gamingföräldrar.

Se fler filmer

bild på Åsa Gustafsson som är processledare på Friends

Film

Fem tips till föräldrar inför skolstarten

Tips på hur du som förälder kan stötta ditt barn inför en ny termin.

Film

Barnkonventionens fyra grundprinciper

Här presenterar vi de fyra grundprinciperna som är vägledande för hur barnkonventionen ska läsas.

Kocken zeina mourtada står i sitt kök

Film

Vad gör du om ditt barn utsätter andra för mobbning?

Vad ska du som förälder tänka på om du misstänker att ditt barn utsätter andra för mobbning eller kränkningar?