Barnkonventionens fyra grundprinciper

Barnkonventionen består av 54 artiklar med bestämmelser om barns mänskliga rättigheter. Här presenterar vi de fyra grundprinciperna som är vägledande för hur barnkonventionen ska läsas. Det är viktigt att läsa de andra artiklarna med dessa fyra i åtanke.

Filmen är framtagen inom projektet Trygga Ledare.

Se fler filmer

Film

Alla behöver någon - om den ofrivilliga ensamheten

Friends sakkunniga Patrick Konde medverkar i UR Samtiden om ofrivillig ensamhet.

Film

Vi måste prata om nätet

Ta del av tips och metoder för att diskutera och arbeta med frågan med dina barn.

Film

Vad vill barn och unga att vuxna ska veta om deras spelande?

I Friends nätrapport från 2019 frågade vi vad barn och unga som spelar vill att vuxna runtom dem ska veta om deras spelande.