Vad betyder begreppen?

Vad betyder egentligen dickpics och sexuellt ofredande? Vi hjälper dig att reda ut begreppen.

Dickpics

När någon skickar en bild på sitt könsorgan mot mottagarens vilja. Det är olagligt och kan stämplas som sexuellt ofredande.

Grooming

Innebär att vuxna tar kontakt med barn under 15 år för att skapa en relation, för att senare utsätta dem för sexuella övergrepp.

Kränkande fotografering

När någon fotograferar eller filmar någon annan på en toalett, i ett omklädningsrum eller liknande privat utrymme.

Samtycke

Samtycke betyder att alla som är inblandade är med på det som sker och ger sitt godkännande. Att inte säga nej betyder inte att den utsatte är med på det som sker. Kravet på samtycke regleras i samtyckeslagen.

Sexuellt ofredande

En brottslig handling som innebär att någon skickar sexuella bilder, till exempel dickpics, till en annan person eller visar sitt kön för någon som inte vill.

 

Mer om sexuella trakasserier

Fakta

Att anmäla sexuella trakasserier

Det är viktigt att anmäla sexuella trakasserier till polisen om ditt barn utsätts för kränkande fotografering eller sexuellt ofredande. Här får du som förälder eller närstående tips på hur ni går tillväga.

Fakta

Vad är sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier är en oönskad handling som sker utan samtycke. Sker det vid upprepade tillfällen kan det handla om sexuell mobbning.

en vuxen kvinna och en pojke pratar med varandra

Fakta

Vad har förskolan och skolan för ansvar när det gäller sexuella trakasserier?

I förskolan och skolan gäller förbud mot alla former av sexuella trakasserier. Förskolan och skolan har ett ansvar att motverka sexuella trakasserier.