Adrians berättelse

”Det var ingen som frågade om jag ville följa med eller hänga efter skolan”

Friends ambassadör Adrian Macéus berättar om sina erfarenheter av ensamhet och mobbning och hur det blev bättre.

Fler berättelser

Berättelse

"Jag ville inte bli utpekad som annorlunda"

– Vi som har en funktionsvariation eller är annorlunda vill inte bli undanskuffade, utan kunna delta om vi kan.

Noah Mensah, medlem i Friends barn- och ungdomsråd

Berättelse

"Föräldrarna i klassen tyckte jag hade fel hudfärg"

– Jag kände att det inte fanns någon plats för min hudfärg i klassrummet.

Nadine från friends barn och ungdomsråd ler

Berättelse

”Vuxna på skolan respekterade inte mig när jag sa att mobbningen fortsatte”

– Det var först då jag bytte skola som jag började uppleva en riktig skillnad.