#KeepHerPlaying

Ett samarbete mellan Friends och Always med målet att få fler tjejer att fortsätta idrotta.

en tjej ler och gör en idrottsövning

Stöd för barn- och ungdomsledare i arbetet med att skapa förutsättningar för tjejer att fortsätta idrotta

Ledarna är viktiga för gemenskapen inom idrotten. Därför kommer vi i början av maj presentera ett gratis utbildningsmaterial bestående av casefilmer och diskussionsmaterial som kan användas tillsammans med tjejerna för att diskutera och resonera kring olika situationer som kan leda till att någon slutar med idrott och gemensamt hitta en väg framåt där idrott fortfarande är kul.

Vill du få ett mejl när gratismaterialet finns tillgängligt?

Klicka här för att bli påmind

Siffror om tjejers erfarenheter av idrott

60% av tjejer som idrottar får bättre självförtroende.
1/3 upplevde att idrotten hjälpt dem hantera motgångar bättre.
78% förknippar sina idrottsår med ökat psykiskt välmående.
58% förknippar sina idrottsår långvariga vänskapsrelationer.

Undersökningen utfördes av Norstat på uppdrag av Always 2021.

Läs mer om undersökningen

en tjej gör en idrottsövning

Trots fördelarna slutar nästan en tredjedel av tjejerna med idrott under puberteten.

Det kan bero på att de inte längre var en del av den sociala gemenskapen, att de kände att de inte var tillräckligt bra eller att det helt enkelt inte var kul längre. I en undersökning som Always gjort bland unga tjejer så säger 26% att de undvikit idrott på grund av otrygghet i omklädningsrummen.

Samtidigt säger många som slutat idrotta i puberteten och nu ser tillbaka att de önskar att de hade fortsatt.

Jag utövade själv judo när jag var yngre och vet vad idrottandet betytt för mig och mitt självförtroende. Judon hjälpte mig verkligen att tro på mig själv och våga prova nya saker, både då och nu när jag är äldre. En stor del av det tror jag beror på stödet från mina träningskamrater och ledare, även om man misslyckades eller förlorade fanns det alltid någon där som stöttade en.

Maria Persson
Sakkunnig inom idrott på Friends

60%

av tjejer som idrottar får bättre självförtroende