Webbinarier

Friends pratar om: Skolans ansvar

Tisdag 29 november 12:00-12:30

Carolina Rindefors, sakkunnig på Friends och mångårig kurator i skolan redogör barns rätt till en skolmiljö fri från kränkande behandling, mobbning och diskriminering. Vad har en skola för ansvar och skyldigheter? Och hur kan en skola förebygga kränkningar och mobbning genom ett systematiskt trygghetsarbete?

Friends pratar om: Nätmobbning

Måndag 12 december 12:00-12:30

Maria Loodberg, sakkunnig på Friends pratar om internet som en arena för både en positiv och social gemenskap, men dessvärre även kränkningar och mobbning. Frågor som kommer att behandlas är bland annat vad skolan har för ansvar kopplat till kränkningar som sker på nätet och hur du som vuxen kan stötta barn i sitt nätanvändande.

Tidigare webbinarier

Friends pratar om: Råd och Stöd

Åsa Gustafsson, sakkunnig på Friends och som arbetat många år med råd och stöd för barn och unga men också föräldrar vars barn har erfarenheter av mobbning. I det här webbinariet tar Åsa upp samt svarar på de vanligaste frågorna från barn, unga och föräldrar om mobbning. Hon ger även rekommendationer om hur du stöttar ett barn med erfarenheter av mobbning på bästa sätt.

Friends pratar om: Friendsrapporten

Magnus Loftsson, forskningsledare på Friends sammanfattar avgörande insikter från Friendsrapporten 2022, Mobbningens förekomst och Mobbningens Pris 2022, Skolverkets nya kunskapsöversikt Trygghet för lärande och vad som behöver ske nationellt i Sverige för att bryta trenden med den ökade mobbning, tjejers utsatthet och nedprioriteringen av trygghetsarbetet i svenska skolor.

Få mer kunskap i vår kunskapsbank

Alla berättelser

Friends möter varje dag människor med erfarenhet av mobbning och trakasserier. För många skapar det sår och minnen som aldrig försvinner. Berättelserna är baserade på personernas egna upplevelser.

Fråga

Vad har jag laglig rätt att kräva från skolan/rektorn vid upprepade kränkningsanmälningar och våld?

Förskoleklass Klasskamrat puttat min dotter o andra sedan dag 1. Förra veckan blev min dotter slagen i ansikte med knyten näve. Oprovocerad. Rektor säger att det är 100% lärarens ansvar att få ordning på detta. Omöjlig för dialog. Vikarierande hjälplärare o fritidspedagoger. Våld varje dag på fritids.

Jag är orolig för mitt barn

Att känna oro för att ens eget eller någon annans barn kan vara utsatt för mobbning är ofta känslomässigt svårt. Många föräldrar och närstående kan känna sig osäkra på hur de ska ta upp sin oro med barnet. Här har vi samlat tips för att hjälpa dig att ta reda på hur barnet mår, hur du samtalar med barn och hur du ser tecken på utsatthet.

två klasskompisar leker i ett klassrum

Behöver ni mer stöd i trygghetsarbetet hjälper vi er gärna att hitta insatser som passar just er skola.

Läs mer om våra insatser