Webbinarier

Kommande webbinarium

Önskat skolstöd utifrån barnens perspektiv

Vilket stöd vill barn och unga ha när de mår dåligt? Få en unik inblick i vad barn och unga svarar att de behöver för att må bra, vad de själva anser att stöd innebär och vad de vill ha hjälp med från de vuxna när de mår dåligt. Stöd och skydd mot mobbning är ett treårigt projekt, finansierat av Allmänna Arvsfonden, med målet att ta fram stöd och behandling för barn, med hjälp av barn.

Hanna Rohani, psykolog på Friends, och Caroline Bergh, ordförande Sveriges skolkuratorers förening, ger en sammanfattning av viktiga insikter som kan hjälpa vuxenvärlden att stötta barn – på barns villkor!

Tidigare webbinarier

Presentation av Friendsrapporten 2023

En unik inblick i barns skolvardag när det gäller trygghet, mobbning och kränkningar i Sverige. I årets rapport fokuserar vi på att synliggöra vilka allvarliga konsekvenser mobbning kan få i form av psykisk ohälsa: var fjärde barn i åldrarna 10-18 år lider av återkommande psykiska besvär.

Magnus Loftsson, forskningsledare på Friends, ger en sammanfattning och viktiga insikter från rapporten.

Den dolda mobbningen – om flickors utsatthet i skolan

Webbinariet har fokus på flickors ökade utsatthet där du som arbetar i skolan/förskolan får konkreta råd för hur vi kan synliggöra den dolda mobbningen och agera för att vända den negativa trenden.

Livesändningen hålls av Anna-Carin Wettefors, sakkunnig på Friends.

Friends pratar om: Skolans ansvar

Vad har en skola för ansvar och skyldigheter? Och hur kan en skola förebygga kränkningar och mobbning genom ett systematiskt trygghetsarbete?

Carolina Rindefors, sakkunnig på Friends och mångårig kurator i skolan redogör barns rätt till en skolmiljö fri från kränkande behandling, mobbning och diskriminering.

Friends pratar om: Råd och Stöd

I det här webbinariet tar Åsa upp samt svarar på de vanligaste frågorna från barn, unga och föräldrar om mobbning. Hon ger även rekommendationer om hur du stöttar ett barn med erfarenheter av mobbning på bästa sätt.

Åsa Gustafsson, sakkunnig på Friends och som arbetat många år med råd och stöd för barn och unga men också föräldrar vars barn har erfarenheter av mobbning.

två klasskompisar leker i ett klassrum

Behöver ni mer stöd i trygghetsarbetet hjälper vi er gärna att hitta insatser som passar just er skola.

Läs mer om våra insatser