Webbinarier

Senaste webbinarium

Den dolda mobbningen – webbinarium om flickors utsatthet i skolan

Webbinariet har fokus på flickors ökade utsatthet där du som arbetar i skolan/förskolan får konkreta råd för hur vi kan synliggöra den dolda mobbningen och agera för att vända den negativa trenden.

Få kunskaper om nuläget:

Flickor är i större omfattning än pojkar utsatta för kränkningar och sexuella trakasserier i skolan samt på nätet. Värst drabbade är flickor i årskurs 3 till 6. Mobbningen är dold för vuxna men inte för de barn som blir utsatta för kränkningar och trakasserier.

Få inspiration hur vi kan förändra:

Friends ger konkreta tips till hur ni kan arbeta förbyggande och främjande för att öka trygghetsarbetet på er förskola och skola.

Livesändningen hålls av Anna-Carin Wettefors, sakkunnig på Friends.

Tidigare webbinarier

Friends pratar om: Skolans ansvar

Vad har en skola för ansvar och skyldigheter? Och hur kan en skola förebygga kränkningar och mobbning genom ett systematiskt trygghetsarbete?

Carolina Rindefors, sakkunnig på Friends och mångårig kurator i skolan redogör barns rätt till en skolmiljö fri från kränkande behandling, mobbning och diskriminering.

Friends pratar om: Råd och Stöd

I det här webbinariet tar Åsa upp samt svarar på de vanligaste frågorna från barn, unga och föräldrar om mobbning. Hon ger även rekommendationer om hur du stöttar ett barn med erfarenheter av mobbning på bästa sätt.

Åsa Gustafsson, sakkunnig på Friends och som arbetat många år med råd och stöd för barn och unga men också föräldrar vars barn har erfarenheter av mobbning.

Friends pratar om: Friendsrapporten

Magnus Loftsson, forskningsledare på Friends sammanfattar avgörande insikter från Friendsrapporten 2022, Mobbningens förekomst och Mobbningens Pris 2022, Skolverkets nya kunskapsöversikt Trygghet för lärande och vad som behöver ske nationellt i Sverige för att bryta trenden med den ökade mobbning, tjejers utsatthet och nedprioriteringen av trygghetsarbetet i svenska skolor.

två klasskompisar leker i ett klassrum

Behöver ni mer stöd i trygghetsarbetet hjälper vi er gärna att hitta insatser som passar just er skola.

Läs mer om våra insatser