World Anti-Bullying Forum

Mobbning är ett globalt problem, men genom att dela kunskap och erfarenheter kan vi skapa en tryggare värld för barn och unga.

lada barn går på en gräsmatta. de håller varandra i händerna och ser glada ut.

World Anti-Bullying Forum drivs av Friends och är en mötesplats för forskare och praktiker i arbetet mot mobbning. Friends arbetar sedan flera år tillbaka forskningsförankrat, både när vi utbildar och driver opinion. Vi har skapat samarbeten med svenska och utländska universitet för att ta tillvara den kunskap som finns världen över för att minska mobbning. Som en del i arbetet att stoppa våld mot och mellan barn i enlighet med FN:s globala hållbarhetsmål har Friends valt att driva World Anti-Bullying Forum. Vi tror att det bästa sättet att minska mobbning är att vi alla delar den kunskap och erfarenhet vi har, både forskare och praktiker. Vi vill skapa dialog, upptäcka redan utvecklade och nya metoder och lära av varandra för att tillsammans stoppa mobbning. 

Läs mer om World Anti-Bullying Forum

Paneldiskussionen med huvudtalarna gjorde det enkelt att förstå skillnaderna inom fältet. Och samtidigt visade den hur vi gemensamt kan hitta en väg framåt!

Deltagare, WABF 2017

Logga för World Anti Bullying Forum, WABF

World Anti-Bullying Forum 2019, Dublin, Irland 

Efter det första forumet hörde flera av sig och ville ta stafettpinnen vidare. Dublin City University och deras National Anti-Bullying Resource and Research Centre fick uppdraget och det andra World Anti-Bullying Forum ägde rum i juni 2019. Friends fortsätter att vara drivkraften bakom och ansvarar för konceptet i sin helhet.

Läs mer på wabf2019.com 

Logga för World Anti-Bullying Forum 2017

World Anti-Bullying Forum 2017, Stockholm 

2017 arrangerade Friends tillsammans med International Bullying Prevention Association och flera svenska universitet det första forumet, på Friends-hotellet i Solna. Med över 500 deltagare från 37 länder och en blandning av föreläsningar, workshops och rundabordssamtal var det första året en succé.  

Intervju med Donna Cross

Donna Cross, Professor vid University of Western Australia and the Telethon Kids Institute, ger råd om hur mobbning kan förebyggas och stoppas. Intervjun spelades in under World Anti-Bullying Forum 2017 i Stockholm.

Se mer från WABF 2017

Följ WABF på Twitter

Inför forumet sköte vårt twitterkonto av årets arrangör Dublin City University.

Till @WABForum på Twitter

World Anti-Bullying Forum Digital  

Vi vill att dialogen och relationerna ska kunna fortsätta mellan de stora forumen. Vi filmar därför under forumen och lägger upp detta på vår Youtube-kanal. Här finns allt ifrån korta frågor med världskända forskare till hela workshops för dig som inte kunde delta. Vi arrangerar löpande webbinarier och inför World Anti-Bullying Forum i Dublin har vi tillsammans med International Bullying Prevention Association engagerat fyra av våra keynotes

Det var på ett sätt väldigt skönt att höra att mobbning ser ungefär likadan ut världen över och att få veta att så många forskare lägger sin tid på att försöka lösa det.

Deltagare, WABF 2017