Våra utbildningar

Friends at work

Föreläsningar och workshops för företag och organisationer.

ikon föreställande en portfölj som symboliserar friends företagsutbildningar.

En utbildare från Friends samtalar med en kvinna om mobbning.

Inkluderande arbetsklimat – en framgångsfaktor!

Det är inte bara skolor som behöver lära sig mer om kränkningar och hur man tillsammans skapar en schysst arbetsplats. Varje dag mobbas över 100 000 vuxna på arbetsplatser runt om i Sverige. För många mynnar det ut i depression eller långtidssjukskrivning*, vilket blir kostsamt även för företaget. Forskning visar att ett rättvist, inkluderande arbetsklimat är en av de viktigaste friskfaktorerna. Det är också grunden till att medarbetare ska trivas och kunna prestera. Vilket i sin tur är lönsamt för företaget.

I enlighet med diskrimineringslagen ska varje arbetsgivare arbeta aktivt och förebyggande mot all form av diskriminering och vi på Friends hjälper er gärna!
Friends har över 20 års erfarenhet av att jobba mot mobbning och diskriminering. Utifrån våra kunskaper och erfarenheter har vi utarbetat ett företagsanpassat utbud av inspirationsföreläsningar, workshops och utbildningar i syfte att förebygga, identifiera och hantera arbetsklimat och diskriminering på arbetsplatser.

* Källa: Kollega/Novus 2018

 

Friends företagsutbildning Schysst arbetsplats överträffade alla våra förväntningar! Den belyser ett otroligt viktigt ämne och skapar insikter kring hur vanligt förekommande vuxenmobbning är, vilket ger deltagarna en tankeställare och mycket att reflektera över. Du utmanas att ifrågasätta invanda beteenden och ditt eget ansvar. Som en del i det aktiva arbetet för att förbygga diskriminering och främja en bra företagskultur kan jag varmt rekommendera Friends.

Emma Lindberg
HR Director, Stockholm Live

en processledare på friends håller en föreläsning

Inspirationsföreläsningar och workshops med Friends

Vi erbjuder ett antal föreläsningar och workshops för att hjälpa er i processen att utveckla och skapa en inkluderande arbetsmiljö.

Friends komprimerade föreläsning startar med bakgrunden till vårt Hej, hur kan det lilla ordet vara så viktigt? Och vad händer i oss när vi inte får ett Hej? Vi går igenom vad mobbning, diskriminering, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier egentligen är och vad kan vi göra åt det?  Tillsammans pratar vi om grunder för en schysst arbetsplats och inspirerar alla medarbetare till att bidra.

Syftet är att inspirera och ge en ökad insikt i hur små microhandlingar kan påverka upplevelsen för kunden, besökaren och arbetsmiljön.

Passar extra bra till dig som träffar kunder i ditt dagliga arbete!

Friends forskningschef Magnus LoftssonSeminariet hålls av Magnus Loftsson, Friends forskning- och utvecklingschef.

Målgrupp: Seminariet är till för dig som är företagsledare, chef, förändringsledare eller medarbetare och som delvis eller alltid arbetar med socialt engagemang och CSR-frågor inom företag.

De största utmaningarna i Sverige för att nå FN:s hållbarhetsmål 2030 är förutom miljömålen, ojämlikhet, sociala klyftor och mobbning. Hur vänder vi trenden och ökar takten så att vi når i mål 2030?

Forskning kring mobbning visar redan i dag vad som fungerar och vad vi bör satsa på som individer, organisationer och samhället i stort!

Syftet med seminariet är att inspirera dig att handla rätt i dina sociala engagemang och CSR-frågor och ge dig inspiration kring hur man når effekt.

Om Magnus Loftsson:

Magnus har arbetat professionellt med diskrimineringsfrågor, jämställdhet och våldsprevention i 20 år, som folkbildare, programledare på TV, psykolog och konsult, inom ideell verksamhet, offentliga organisationer och näringsliv. Magnus arbetar som forskning- och utvecklingschef på Friends och är doktorand i Barn- och ungdomsvetenskap, med inriktning på forskning om barns utsatthet för mobbning, ur föräldrars perspektiv.

”Mobbningen ökar i svenska skolor, enligt SCB:s uppföljning av hur arbetet med FN:s Agenda 2030 går. Detta är ett oacceptabelt svek både mot de drabbade eleverna och mot skolpersonalen som saknar förutsättningar att förebygga mobbning. Nu är det dags för regeringen att agera kraftfullt – barnen kan inte vänta längre!”

– Magnus Loftsson, GP 10 okt 2019

I en interaktiv dialog tar vi reda på hur läget är på er arbetsplats. Vad innebär det att vara en god kollega och vad anses vara okej i er organisation. Föreläsningen syftar till att inspirera, utmana och skapa förståelse för hur små förändringar och insikt kan ge nya perspektiv.

Följande ingår i personalutbildningen:

Utbildningens syfte är ett ge era medarbetare en ökad insikt i vad mobbning, diskriminering, kränkningar och sexuella trakasserier egentligen är.

Vi synliggör och diskuterar normer, härskartekniker och beteenden. Vilka situationer uppkommer de i och hur det kan förändras?

Utbildningen kan antingen köpas separat, eller som komplement till genomförd kartläggning och analys. Vi anpassar upplägg och innehåll utifrån er verksamhet, storlek och eventuella önskemål.

Vad? Utbildning på temat inkluderande arbetsklimat
Var? På plats hos er, eller i lokal ni själva väljer
När? Valfritt – under eller efter arbetstid. Ca 2,5-3 timmar.
Pris: från 30 000 kr exklusive moms. Eventuell resa och boende tillkommer. Pengarna går tillbaka till Friends verksamhet och arbetet mot mobbning i skolor, förskolor och föreningar.

Syftet är att skapa en inkluderande arbetsplats där medarbetarna bjuds in att diskutera företagets värdegrund och policydokument.  Våra duktiga processledare tar, genom en interaktiv dialog med medarbetarna, reda på hur läget är på er arbetsplats och medarbetarna ges möjlighet att göra sina röster hörda.

Följande ingår i kartläggningspaketet:

Kartläggningen görs i form av en anonym webbenkät, där Friends tar fram frågor baserade på er situation. För att medarbetarna ska känna sig trygga med hur och varför kartläggningen görs tar vi även fram ett förebyggande informationsmaterial till er HR-avdelning eller de som ansvarar för ert trygghets- och värdegrundsarbete. 

Kartläggningen ger er en tydlig, väl underbyggd analys av nuläget och visar samtidigt att ni som arbetsgivare jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö. 

Friends sammanställer svaren och träffar ett representativt urval av er personal för att få personalens syn på resultatet. Denna träff bidrar till en djupare förståelse för situationen på arbetsplatsen. Därefter sätter vi oss tillsammans med ledningen och gemensamt analyserar resultatet av kartläggningen. Detta ger er en bra plattform för fortsatt trygghetsarbete.  

Vad? Kartläggning, Personalträff (1 timme) och Kartläggningspresentation för ledning (2-2,5 timmar)
När? Ni väljer – (kartläggningen pågår normalt 3–4 veckor)
Hur? Webbaserad undersökning, sammanställning, personalträff och gemensam analys av ert nuläge.
Pris: Enligt offert. Eventuell resa och boende tillkommer. Pengarna går tillbaka till Friends verksamhet och arbetet mot mobbning i skolor, förskolor och föreningar. Vill du veta mer om våra utbildningar och hur de kan anpassas till er organisation?

Vill du veta mer om våra utbildningar och hur de kan anpassas till er organisation?

Mejla till bokning@friends.se

Med denna workshop vill vi inspirera till samtal om rasism i vår närhet. Workshopdeltagarna får träna på att sätta ord på, diskutera och argumentera om rasism. Upplägget är interaktivt med övningar och diskussioner.

mamma kramar sitt barn

Workshops om föräldraskap och den vuxnes viktiga roll

De flesta anställda har på ett eller annat sätt daglig kontakt med barn och ungdomar. Oavsett om det är som vårdnadshavare, tränare, släkting eller i andra sammanhang så utmanas man ständigt i sin vuxenroll. Behovet av kunskaps- och erfarenhetsutbyte är stort. 

Friends erbjuder workshops för den som vill utvecklas och stärkas i sin vuxenroll. En workshop tar ca 2–2,5 timmar och varvar utbildning med diskussioner och praktiska övningar.

Alla våra workshops bygger på Friends mångåriga erfarenheter, kunskaper och forskning.

Vad? Inspirationsföreläsningar och workshops för vuxna med barn i sin närhet
Var? På plats hos er, eller i lokal ni själva väljer
När? Valfri vardag. En workshop tar ca 2 timmar.
Pris: Från 15 000 kr per workshop exklusive moms. Eventuell resa och boende tillkommer. Pengarna går direkt tillbaka till Friends verksamhet och arbetet mot mobbning i skolor, förskolor och föreningar.

Hur, när och var i skolan uppstår mobbningssituationer? Vad kan jag som vuxen göra om mina egna barn, eller barn i min närhet, utsätts för kränkningar? 

Det här är några av frågorna vi tar upp. Vårt gemensamma mål för kvällen är att skapa ökad kunskap som i förlängningen ger ökad trygghet för våra barn och ungdomar. 

Med utgångspunkt från gällande skollagstiftning, aktuell forskning och Friends mångåriga erfarenheter ger vi konkreta verktyg för hur man som vuxen kan få bättre koll på barnens digitala värld och även bli den som barnen vänder sig till om det uppstår kränkningar eller andra problem. 

Vad behöver vuxna göra för att främja tryggare miljöer för våra barn? Vi belyser vikten av att lyssna på barn, att respektera barns gränssättningar och att lära och förstå innebörden av samtycke. Allt detta och mycket mer får ni ta del av under en workshop med Friends där vi med hjälp av vardagsnära exempel, diskuterar och utbyter tips och råd. 

en översikt över vad du kan få tillgång till som företagsvän till Friends.

Kontakta oss!

Tillsammans tar vi fram ett upplägg som stöttar och hjälper din organisation att utvecklas och skapa en inkluderande arbetsmiljö. Du som bokar föreläsningar för över 50 000 kr får ett digitalt kit som visar att ni stödjer Friends.
Intäkterna går tillbaka till Friends verksamhet och kampen för en värld där inget barn utsätts för mobbning.

Mejla till bokning@friends.se så berättar vi mer

Bli inspirerad av våra ambassadörer!

Tankeväckande och utvecklande föreläsningar med våra engagerade ambassadörer och Friends erfarna processledare.

Läs mer om ambassadörsföreläsningarna