Var tionde idrottsutövande barn kränks av en vuxen

Friends har under hösten undersökt tryggheten bland idrottsutövande barn. Undersökningen Inte kul, men det får man tåla! visar att var tionde barn kränks av en vuxen i sin idrott och att var femte rapporterar inte då de har blivit kränkta.

9 mars 2022

Nu vill Friends att fler föreningar stärker sina ledares kompetenser och menar att det behövs fler konkreta verktyg för att långsiktigt främja en trygg och utvecklande miljö.

Den nya rapporten ”Inte kul, men det får man tåla!” bygger på undersökningar bland barn och unga som utför en rad olika idrotter.

– Det är hemska siffror. Barns idrottande är viktigt för främjandet av god hälsa och ska vara fyllt av glädje och lek. Ledarna runtomkring har ansvar för att barn ska känna sig trygga i sitt idrottsutövande. Att var tionde barn blir kränkt av en vuxen är allvarligt, och att de sen inte vågar berätta något är helt enkelt oacceptabelt, säger Maria Persson, sakkunnig för idrottsfrågor på barnrättsorganisationen Friends

Friends undersökning visar även att över en fjärdedel av de tillfrågade barnen blir kränkta av andra barn i sin idrott. Här vill Friends att föreningarna och förbunden ger de ofta ideella ledarna bättre verktyg för att främja en trygg miljö.

– Det är vuxnas ansvar att förebygga kränkningar och mobbning. Det finns tydliga samband mellan flera positiva resultat i undersökningen och att ha ledare som ofta pratar om gemenskap och att alla ska få må bra. Därför ser vi att förbunden och föreningar kan bidra till detta genom att förse sina ledare och tränare med bättre och fler verktyg för att identifiera och stävja mobbning, säger Maria Persson.

Rapporten Inte kul men det får man tåla! bygger på en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av barnrättsorganisationen Friends. Novus har genomfört 1028 intervjuer med barn och unga (8–18 år) som är med i en idrottsförening.

Resultat från rapporten

  • 26% av respondenterna uppger att de blivit utsatta för kränkningar av ett annat barn eller ungdom det senaste året.
  • 19% berättar inte för en vuxen att de blivit utsatta för kränkningar, oavsett om det är av barn eller vuxen
  • 20% svarar att det händer ibland eller mer ofta att de känner sig ensamma när de är på sin idrott.
  • 10% uppger att det blivit utsatt för kränkningar av någon vuxen i samband med sin idrott det senaste året.

Ladda ner och läs idrottsrapporten

För mer info kontakta:

Maria Persson
Sakkunnig idrott
070 – 725 54 43

Patricio Ruiz Vergara
Pressansvarig
070 – 725 54 18