Våg av civilkurage ska stoppa mobbning

Med projektet ”Agera alltid” ska Friends skapa en skapa en våg av civilkurage som ska skölja över hela Sverige. Projektet är ett nytt grepp i Friends arbete mot psykisk ohälsa som skapas av mobbning. Tanken är att stärka barn, unga och vuxna i att känna sig trygga i att stå upp för varandra, och alltid agera mot mobbing. Projektet stöttas av Svenska Postkodlotteriet.

16 mars 2021

– Målet är att väcka alla medmänniskors civilkurage. Men kanske viktigast av allt: Vi vill vi ta bort alla trösklar, sprida fungerande verktyg, dela kunskap – så ingen ska stå still och undra: Vad skulle jag kunna göra? säger Friends generalsekreterare Maja Frankel. Många små handlingar skapar stora förändringar.

Många vuxna vill möjliggöra barn och ungas rättigheter men saknar kunskap och metoder hur de konkret bör agera i olika situationer där ett barn riskerar att fara illa. Genom att skapa världens första interaktiva kunskapsbank vill Friends rusta samhället att alltid agera för barns bästa, och därmed förebygga mobbning bland barn och unga. Samtidigt ska projektet stärka barn att själva stå upp för varandra och bli medvetna om sina rättigheter. Det möjliggörs genom nya tekniska funktioner, tilltalande design och målgruppsanpassat material på fler språk än svenska och på andra sätt än bara i text. Dessutom ska metodmaterial användas i minst 100 skolors undervisning. Projektet syftar övergripande till att bidra till att bryta kurvan som visar att mobbning ökar i Sverige.

– Psykisk ohälsa bland barn fortsätter att öka och kan få ödesdigra konsekvenser, säger Svenska Postkodlotteriets Managing Director Eva Struving. Tack vare alla som är med i Postkodlotteriet kan vi bidra till att bryta den kurvan.

Projektet tilldelas 6,1 miljoner kronor och är ett av de Drömprojekt som beviljas av Svenska Postkodlotteriet varje år. Sedan starten 2005 har Postkodlotteriet förmedlat drygt elva miljarder kronor till ideella organisationers viktiga arbete.

För mer info kontakta:

Naod Abera
Pressansvarig, Friends
naod.abera@friends.se
070- 725 54 33