Unga tycker till om distansundervisning i ny undersökning

Syftet är att förstå barnens egna perspektiv på livet online och som användare av digital teknik genom att lyssna på dem genom medskapande metoder.

4 juni 2020

Barnpanelen (Childrens Advisory Panel, CAP) är ett initiativ av Telia Company där Friends som partner fått möjlighet att ge respons på frågorna. I årets upplaga av undersökningen som genomförs av Ipsos har vi bland undersökt den sociala distanseringen som ett led av Corona och dess följder på måendet bland unga.

Hälften av alla svenska gymnasieungdomar mellan 16 och 18 år känner sig nöjda med att gå i skolan på distans. 6 av 10 känner sig mer produktiva och 4 av 10 upplever att de blivit mer självständiga. Dock säger 21 procent att de är missnöjda med distansundervisningen.

En digital skolgång medför naturligtvis mer skärmtid där 77 procent svarar att den har ökat och med den en känsla av ensamhet. En ökad skärmtid kan också innebära ökade risker för internets sämre sidor. 21 procent svarar att de har varit med om försök till phishing, (nätfiske av lösenord eller andra känsliga uppgifter) och 11 procent svarar att de har fått oönskade bilder/filmer. 9 procent svarar också att de har blivit kontaktade av en okänd vuxen.

– Det är oerhört viktigt att vi antar ett barnskyddsperspektiv i den snabba digitalisering som pågår och att i den processen tillvarata barns egna röster. I undersökningen får vi höra direkt från barn och unga hur de ser på upplevelsen av digital distansundervisning och vikten av vuxennärvaro för att kunna tillgodogöra sig utbildning, säger Friends generalsekreterare Maja Frankel.

Ta del av rapporten här