Techarenan inleder samarbete med Friends

Techarenan inleder ett långsiktigt samarbete med Friends. Det gemensamma målet är att skapa ett mer engagerat och ansvarstagande näringsliv som aktivt arbetar med att förebygga mobbning och kränkningar bland barn.

20 april 2022

Tillsammans med Friends vill Techarenan använda den gemensamma kraften inom plattformen för att hitta och utveckla nya lösningar för att ge barn en trygg uppväxt.

– För att uppfylla alla barns rättigheter krävs kunskap, mod och ett barnrättsperspektiv. Friends som ensam aktör kan på egen hand inte klara detta, utan det måste ske genom att hela samhället samarbetar och tillsammans skapar förändring. I slutändan behöver vi samtala öppet om problemen för att finna lösningar som för oss framåt. Därför är det så glädjande att Techarenan tillsammans med Friends vill kraftsamla näringslivet och sätta ljus på samt lyfta frågan kring mobbning och barns trygghet och välmående – såväl online som offline, säger Maja Frankel, Generalsekreterare för barnrättsorganisationen Friends.

Techarenan och Friends har en stark gemensam nämnare i övertygelsen att näringslivet stöd är ovärderligt. Alla kan genom att agera för trygghet och inkludering göra stor skillnad i arbetet mot kränkningar och mobbning. Näringslivets stöd är en livsviktig investering i den förändring Friends kämpar för: ett samhälle där inget barn utsätts för mobbning.

­– I snart 10 år har vårt främsta fokus varit att bidra till positiv utveckling i samhället genom att främja och förena entreprenörer, individer, organisationer, företag och politiker. Utgångspunkten i dialogen har alltid varit att förändra, förbättra och utveckla vårt samhälle. Genom detta samarbete vill vi vara med och stötta Friends i att driva en av de viktigaste frågorna i vårt samhälle och vår framtid; en tryggare vardag för våra barn och unga. Jag är övertygad om att Techarenans nätverk kommer kunna bidra till utvecklingen av nya digitala lösningar för att förebygga och motverka mobbning och kränkningar, säger Omid Ekhlasi, CEO Techarenan

För mer information:

Techarenan

Omid Ekhlasi, CEO Techarenan
Tel: +46(0)73-525 25 09
Mejl: omid@techarenan.com

Friends

Naod Abera, PR- och pressansvarig, Friends
Tel: +46 (0) 70 – 725 54 33
Mejl: naod.abera@friends.se