Stor kartläggning av ridsportledares erfarenheter

Inom projektet Trygga Ledare startar nu en nulägesanalys för att få fram dagens ledares erfarenheter, styrkor och behov.

6 maj 2019

Ridsporten fostrar unga ledare och tack vare projektet Trygga Ledare får fler ungdomar möjlighet till stöd och utveckling i sin ledarroll. En enkät har skickats till cirka 2000 unga och vuxna ledare inom ridsporten, som på olika sätt möter barn och unga i sin ledarroll. Baserat på resultatet kommer en långsiktig plan att tas fram och så småningom forma träffar i mentorskap för ledare inom ridsporten.

Projektet är ett samarbete mellan Svenska Ridsportförbundet och Friends och finansieras via Hugo Stenbecks Stiftelse. Det ska pågå under tre år och syftar till att förstärka den positiva sociala miljön inom ridsporten. Projektet ska arbeta för att skapa trygga miljöer och ge unga ledare utrymme att växa och stanna inom ridsporten.

Läs mer om Trygga ledare

Har du frågor om projektet?

Skicka ett mejl till Li Åsebring, projektledare, li.asebring@friends.se