Mobbning ska aldrig vara barns problem. Men alltid vuxnas ansvar.

Skriv under på det!

Under 2023 kommer tre barn i varje klass utsättas för mobbning. Friends kräver att Sveriges politiker agerar nu!

Friends kräver att Sveriges politiker med ansvar för skolan agerar nu.

Sverige har under de senaste tio åren misslyckats med trygghetsarbetet i skolan. Och 2023 är inget undantag: 140 000 barn kommer att utsättas för mobbning det här läsåret. Det är tre barn i varje klass. Hur många fler ska drabbas innan politikerna agerar?

Tackla mobbningen som ett folkhälsoproblem. Vänd trenden. Bygg en skola där alla barn känner sig trygga.

Mobbning behöver tas på allvar. Den får enorma konsekvenser, både nu och i framtiden.

Därför kräver Friends att politiker med ansvar för skolan agerar snabbt för att vända utvecklingen:

  1. Investera mer i skolan. Politiken måste säkerställa närvaron av fler ansvarsfulla vuxna i skolmiljöerna.
  2. Fler kuratorer i skolan. Forskning visar att mobbningen minskar i skolor med kuratorer. Varje skola måste därför ha minst en kurator.

Mobbning ska aldrig vara barns problem. Men alltid vuxnas ansvar.

Skriv under redan i dag.