Stödmaterial för lärare

Affischer om trygghet och mobbning för skolan

Här hittar du stödmaterial för dig som har SCB/Friends-affischer upphängda i ditt klassrum. Affischerna är ett samarbete mellan Friends och Statistikmyndigheten SCB för att lyfta hur elever har det i skolan.

Omslag för handledning till skolpersonal

Gratis stödmaterial

Stödmaterialet utgår från affischernas teman och ger förslag på hur du kan samtala med eleverna om vad som behövs för att stärka trygghet, vänskap och mående i klassen och på skolan samt hur ni tillsammans kan skapa ett positivt klimat där alla kan få vara sig själva.

Ladda ned stödmaterialet

collage av 6 stycken affischer om mobbning

Beställ affischerna

Beställ affischerna gratis hos Gratis i skolan eller ladda ned som pdf och skriv ut själv.

Beställ hos Gratis i skolan

Ladda ned och skriv ut själv

barn sitter vid sina bänkar i ett klassrum och räcker upp handen.

Erbjudande: gratis kartläggning!

Vill du göra en kartläggning på din skola som fördjupar bilden av trygghet, elevers utsatthet för kränkningar och mobbning, relationer på skolan och skolans klimat?

Under 2023 erbjuder Friends ett begränsat antal skolor att göra en gratis kartläggning inom projektet Mobbningens Digitala Tvilling.

Vill du veta mer?

Kontakta Åsa Gustafsson, sakkunnig om du vill veta mer: asa.gustafsson@friends.se