Så kan ditt företag göra skillnad

Oavsett om ni ger en gåva, blir företagsvän eller inleder ett partnersamarbete så gör ni en livsviktig investering i den förändring Friends kämpar för: ett samhälle där inget barn utsätts för mobbning. Ert stöd är ovärderligt!

Stöd vår verksamhet

Ge en gåva

Valfritt belopp. Som tack får ni ett digitalt gåvobevis.

Ge en företagsgåva

Bli företagsvän

Färdiga paket till fast pris. Från 10 000 kr och uppåt.

Välj paket och bli företagsvän

Gör en fondinvestering

Swedbank Humanfond - ett sätt att både spara och ge!

Läs mer om humanfonden

Bli samarbetspartner

Kampanj- och eventpartner

Kommersiella aktiviteter till förmån för Friends.

Läs mer och kontakta oss

Nationell partner

Långsiktigt engagemang med rikstäckande aktiviteter.

Läs mer och kontakta oss

Huvudpartner

Skräddarsytt upplägg och innehåll för långsiktigt utbyte.

Läs mer och kontakta oss

Låt oss hitta ett samarbete!

Mejla några ord om era tankar och önskemål till vårt företagsteam så kontaktar vi er!

Hör av dig till info@friends.se

Glada skolbarn leker med ett rep tillsammans

Ömsesidigt värdeskapande!

Ert stöd är ovärderligt för Friends och vi lovar att ni får en hel del tillbaka. Här är några konkreta exempel på vad vi kan uppnå tillsammans:

Fördelar för er:

 • Ni gör ett tydligt och viktigt statement för anställda, kunder och leverantörer.
 • Ni visar att ni tar ett stort samhällsansvar.
 • Ni kan använda samarbetet för att stärka upp er CSR-profil.
 • Ni kan anlita Friends utbildare som ett led i ert eget trygghetsarbete.
 • Ni kan använda Friends varumärke i utvalda kampanjer och aktiviteter.
 • Ni kan välja om ni vill stödja hela Friends verksamhet eller specifika delar.
 • Ni gör skillnad för barnen!

Fördelar för oss:

 • Med er ekonomiska support kan vi utbilda fler skolor, förskolor och idrottsföreningar.
 • Vi kan stötta fler barn och vårdnadshavare.
 • Vi kan jobba ännu hårdare med samhällspåverkan.
 • Vi kan utveckla nytt utbildningsmaterial, nya tjänster och verktyg.
 • Vi kan profilera oss tillsammans och dra nytta av varandras varumärken.
 • Vi kan nå nya målgrupper och givare via era kundkanaler.
 • Långsiktiga samarbeten ger oss en tryggare finansiering och möjligheten att fokusera på bestående förändringar för många barn istället för enstaka punktinsatser.

Vilka behov har ditt företag?

Baserat på all erfarenhet vi har från skolor och idrottsföreningar har vi utarbetat ett företagsanpassat utbud av workshops och utbildningar kring mobbning

Läs mer om våra företagsutbildningar

en pojke i rullstol i ett klassrum ler mot kameran.

En livsviktig samhällsinsats!

Varje år utsätts 60 000 barn och unga för mobbning i Sverige. För många leder de ständiga påhoppen till depression och självmordstankar. Och ansvaret för barnens trygghet vilar på oss vuxna. Det är vi som kan göra skillnad.

Vi på Friends kämpar för barnens trygghet. Våra insatser görs där de behövs som mest. I klassrum och idrottshallar, på nätet och skolgårdar.

Vi sprider kunskap och stöttar skolpersonal, idrottsledare och vårdnadshavare. Vi driver forsknings- och utvecklingsprojekt. Och vi ser till att mobbningsfrågan tas på allvar bland beslutsfattare och i samhället i stort.

Det här gör vi så gärna, och vår starkaste drivkraft är kärleken till barnen!

Men vi är en ideell stiftelse som jobbar utan bidrag från stat eller myndighet. Ju fler företag som engagerar sig i Friends desto hårdare, bredare och djupare kan vi jobba.

Vill ni vara en del av den förändring vi kämpar? Låt oss hitta en samarbetsform som skapar värde både för er och för oss!

17 500 000 000 kr. Så mycket beräknas mobbningen kosta samhället.

Läs rapporten om mobbningens kostnader

Friends gör skillnad

diagram som visar att Friends nådde 37 908 genom utbildningar 2017

Så många utbildade vi 2017

Under 2017 genomförde Friends 1105 utbildningar på 249 skolor. Vi nådde 13645 vuxna, 14263 barn och ytterligare 10000 via e-learning.

Diagram som visar att 91% av skolorna upplever förändring efter att ha samarbetat med Friends

Skolor som upplever förändring

91% av skolorna upplever ökad kunskapsnivå och förbättrat skolklimat efter påbörjat samarbete med Friends.

Diagram som visar att 4,5 är snittbetyget på Friends personal- och metodutbildningar.

Snittbetyg på våra utbildningar

Deltagarna ger 4,2 respektive 4,5 i snittbetyg på Friends personal- och metodutbildningar (betygsskala 1-5).