Agera mera – en antologi om mobbning

150 kr

Mobbning  uppstår  inte  i  ett  vacuum.  Det  är  inte  ett  lotteri. Kunskap  både om mobbningens orsaker och hur den kan förebyggas har ökat radikalt  de  senaste  årtiondena. Vi vet mer om mobbning idag än vi någonsin gjort förr – det är centralt för att kunna tillgodose barns och ungas rättigheter. Att den kunskap som finns om mobbning kommer ut till de som arbetar med och för barn och unga är absolut nödvändigt, och förhoppningen är att den här antologin kan bidra till en fördjupad diskussion och inspirerande läsning.

I den här boken delar internationellt erkända forskare med sig av resultat från sina olika perspektiv. Forskarnas bidrag inleds med kapitelpresentationer av sakkunniga på Friends. Kapitlen varvas med berättelser från medlemmar i Friends Barn – och ungdomsråd som beskriver sina upplevelser av mobbning.

Klicka här för att läsa boken gratis som PDF

Eller köp ett fysiskt exemplar nedan

Beställ som företag, skola eller förskola
Skicka ett mejl till shop@friends.se

Medverkande författare: Elin Abelsson, Amy Barnes, Pernilla Björnsdotter Ackerman, Linda Bonaventura, Juli Coffin, Donna Cross, Melanie Epstein, Erin Erceg, Maja Frankel, Annie Hansson, Nadine Hultman, Björn Johansson, Henrik Karlsson, Patrick Konde, Michael Kyobe, Helen Monks, Zizipho C. Ndyave, Jennifer Ottestig, Elizabethe Payne, Natasha Pearce, Kevin Runions, Christina Salmivalli, Therése Shaw, Melissa J. Smith, Robert Thornberg, Frida Warg, René Veenstra, Shoko Yoneyama

Redaktörer: Björn Johansson och Robert Thornberg. Redaktör Friends: Linda Bonaventura

Projektledare: Frida Warg

Grafisk design: Karin Bellander

Omslag illustration: Elisabet Ericson

Fotografi, Barn- och ungdomsrådet: Jennifer Söderlund

Översättning: Hero tolk, Patrick Konde och Frida Warg

Utgiven:  2020

IBSN: 978-91-519-4613-9