Politiker diskuterade NPF insatser i skolan

Friends och Hjärnfonden bjöd in politiker för att prata om hur skolans arbete kan stärkas för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

13 juni 2019

I varje svensk skolklass finns två till tre elever med NPF. Barn med NPF löper högre risk att utsättas för mobbning och många har hög frånvaro i skolan. Forskning visar att skolans stöd behöver stärkas till dessa elever.

Därför bjöd Friends och Hjärnfonden in politiker från samtliga partier som har förslag för hur Sverige ska arbeta med NPF-diagnoser i skolan för att diskutera hur skolans arbete kan stärkas på detta område. En viktig del handlar om att inkludera kunskap om NPF i den ordinarie lärarutbildningen.

Deltog gjorde bland annat Maria Stockhaus (M), Linus Sköld (S) och Annika Hirvonen som alla sitter i riksdagens utbildningsutskott.

Elinor Kennerö Tonner från Källbrinksskolan pratar om NPF

Vid mötet deltog även rektorn tillika pedagog Elinor Kennerö Tonner från Källbrinksskolan i Huddinge, en av de första skolorna i Sverige som ”NPF-säkrats”, för att berätta om deras förändringsarbete och vad det resulterat i.