Tillsammans för ett schysstare klimat på nätet

en pappa tittar på en smartphone tillsammans med sitt barn

”Trygga vuxna är avgörande för att stoppa nätmobbning”

Det som är bra med nätet är också det som blir problematiskt när någon är utsatt. Kränkningar kan spridas snabbt, enkelt och anonymt. Men utöver det så skiljer sig inte mobbning bland barn särskilt mycket åt om det sker i telefonen eller i skolkorridoren.
– Det handlar ju inte om apparater utan människor och relationer, säger Friends utbildare Helena Meyer.

Hur ser nätmobbning ut?

– När det är barn som redan känner varandra så kan det handla om utfrysning, till exempel en chattgrupp där någon inte får vara med. Det kan också röra sig om taskiga kommentarer eller att få hotfulla bilder skickade till sig.

Är det svårare att komma åt mobbning på nätet?

– Egentligen inte. Trots att det går att vara anonym så är det ganska vanligt att man använder sitt egna namn och bild och det finns också andra sätt att ta reda på vem som ligger bakom kränkningarna. I och med att mobbningen sker digitalt så är det lätt att samla bevis genom skärmdumpar och chattloggar, och då går det inte att säga det var inte jag.

Vilka myter stöter du på om mobbning på nätet?

– Många tror att näthat och nätmobbning är en ungdomsfråga. Men vi vuxna är ju också taskiga mot varandra i sociala medier ibland. I Friends nätrapport svarar mer än hälften av de unga att de har sett vuxna bete sig illa mot andra vuxna på nätet.

– En annan myt är att mobbningen idag har flyttat ut på nätet, vilket inte stämmer. Den som är utsatt i skolan blir ofta det i sociala medier också. Det är en förlängning av mobbningen kan man säga.

Vad kan jag som är vuxen göra?

– Skapa ett förtroende med barnet. En av de viktigaste faktorerna för att motverka mobbning är att det finns trygga vuxna att prata med om något händer.

– När vi frågar barn vilka hinder det finns för att berätta om nätkränkningar nämner många rädsla för att förlora tillgång internet – det vill säga att föräldrarna ska ta bort telefonen eller spelet, vilket leder till att barnet riskerar att förlora även de goda sociala kontakterna de har. Det kan dessutom uppfattas som ett straff och att den utsatte får skylla sig själv. Säg istället till barnet att det inte är hens fel och visa att du tar händelserna på allvar. Det handlar ju inte om apparater utan människor och relationer.

Hur jobbar Friends mot mobbning på nätet?

– Vi försöker nyansera debatten om nätanvändning och belysa att om vi vill nå förändring måste vi vuxna börja tänka på hur vi beter oss. Det är viktigt att prata med barn om värdegrundsfrågor men det som verkligen räknas är vilket samhällsklimat våra barn växer upp i, och där bär vi alla på ett ansvar.

– Friends utbildningar har alltid ett nätperspektiv, men vi erbjuder också kurser som särskilt fokuserar på nätet och ungas liv online. Vi ger skolpersonal och elever kunskap och verktyg att stoppa trakasserier och gemensamt skapa ett schysstare klimat på nätet.

Webbaserad gratiskurs för vårdnadshavare

Hur kan du som vuxen stötta barn som inte känner sig trygga i skolan? På 30 minuter får du tips och råd som kan hjälpa både dig själv, ditt eget och andras barn. Friends webbaserade snabbkurs är helt gratis.

Starta kursen här

Friends råd till barn och unga

Den positiva stämningen börjar hos dig. När du beter dig positivt, uppmuntrande och hjälpsamt bidrar du till en schysst stämning. Vad du skriver, säger och gör påverkar andra människor – använd den makten för att förändra stämningen till det bättre!

På nätet finns det många olika möjligheter att kommunicera, debattera och ge uttryck för känslor och åsikter. Men innan du skriver eller delar något – tänk efter. Vem ligger bakom informationen som jag delar? Kan det jag skriver upplevas som kränkande av någon annan? Finns det en risk att det jag tänker skriva eller dela kan missförstås, och hur kan jag i så fall minska den risken?

Nätet är en plats för alla! Oavsett roll i kompisgruppen, kön, ålder, religion, funktionsförutsättningar, könsöverskridande identitet, etnicitet eller sexuell läggning är alla lika välkomna att uttrycka sig, lära sig nya saker, ha kul och umgås.

Vid kränkningar är det vanligt att den utsatte lägger skulden på sig själv. Gör inte det. Det är den som mobbar och kränker som uppträder felaktigt. Vem som helst kan råka ut för mobbning eller kränkningar, och situationen går att förändra.

Vänd dig i första hand till en vuxen som du har förtroende för, för att få hjälp och stöd. Det kan vara en vuxen hemma, en lärare, en tränare eller kanske en kompis förälder. Har du ingen vuxen att prata med, ta hjälp av en kompis, syskon eller någon annan du litar på. Det viktiga är att inte stå ensam i situationen. Tillsammans kan ni hitta lösningar!

Anmäl eller rapportera kränkande innehåll direkt till sidan/appen/spelet, och spara meddelanden och/eller skärmdumpar som bevis. Se även till att blockera användare som betett sig illa, och se över dina inställningar så att du har kontroll över vem som kan se vad du skriver eller lägger upp. Vissa typer av nätkränkningar är brott i lagens mening, och då kan du polisanmäla. Det kan exempelvis handla om olaga hot eller hets mot folkgrupp.

Vad är mobbning?

Lär dig mer om hur du kan hjälpa ett barn som blir utsatt.

Läs mer om kunskap och stöd

Friends råd till vuxna

Även om kränkningar i grund och botten handlar om sociala relationer så underlättar det att ha grundläggande kunskap om de platser där barn och unga umgås på nätet. Lär dig mer genom att fråga ditt barn, själv prova på eller söka mer information på nätet om de sidor, spel eller appar som ditt barn använder.

Försök visa att du förstår att det som händer ditt barn på nätet är lika verkligt som sådant som händer på andra platser. Låt nätet bli en del av det vardagliga samtalet och prata både om det positiva och negativa som händer där. Om du som vuxen är delaktig och visar ett genuint intresse för ditt barns liv på nätet så ökar både viljan att lyssna på dina råd och benägenheten att berätta för dig om något händer.

Lyssna och låt ditt barn sätta ord på sina känslor och upplevelser. Var tydlig med att mobbning och kränkningar aldrig är okej, och betona att situationen går att förändra. Om ditt barn har blivit utsatt, var tydlig med att du står på barnets sida och att det som hänt inte är hens fel. Om ditt barn har utsatt andra är det bra om ni pratar om vad ni kan göra för att det inte ska hända igen.

Vid kränkningar och mobbning på nätet är det vanligt att de inblandade går i samma klass eller på samma skola, och i de lägena är skolan enligt skollagen skyldig att utreda och agera. Därför är det viktigt att skolan snabbt får veta vad som pågår. Börja med att kontakta barnets klasslärare eller mentor. Förklara vad som har hänt, vilka som är inblandade och hur länge du känner till att det har pågått. Försök att hitta lösningar tillsammans.

Om kränkande innehåll har publicerats på nätet eller i sociala medier är det bra om du hjälper ditt barn att ta bort innehållet (men ta en skärmdump först, för att senare kunna visa vad som skrivits/lagts upp). Gör gärna också en anmälan till den aktuella sidan. Om ditt barn har blivit utsatt för ett brott, exempelvis förtal, olaga hot eller hets mot folkgrupp, bör ni också polisanmäla.

En mmma kramar sin son