Majoriteten av barn och unga saknar inflytande över trygghetsarbetet i skolan

Friends undersökning visar att 65 procent av eleverna i årskurs 6–9 endast delvis, sällan eller aldrig får möjlighet att vara involverade eller delaktiga i skolans trygghetsarbete. Majoriteten menar alltså att de inte har inflytande över sin trygghet på skolan samt att skolan alltför ofta misslyckas med denna del av sitt uppdrag. Detta visar att barnkonventionen som nu är lag inte ännu slagit igenom i praktiken visar nya siffror från Friends.

11 augusti 2020

– Det finns en normalisering kring mobbning i våra barns vardag, där mobbning tillåts fortgå både i skolan och i samhället. Vuxna fortsätter att utesluta barn och unga från att kunna påverka sin egen situation. Vi behöver bli mer ödmjuka och inlyssnande i vår inställning till barn och ungas perspektiv samt att faktiskt ta barnens perspektiv, åsikter och erfarenheter på allvar. Det finns en stärkande kraft i att bli lyssnad till och tagen på allvar som vi vuxna med ganska enkla medel kan bidra till, säger Maja Frankel, generalsekreterare på Friends.

I en undersökning nyligen gjord av Friends i samarbete med spelappen Flarie, svarar cirka vart tredje barn att man inte har berättat för någon om sin utsatthet på nätet under coronapandemin. De flesta svarar att de skulle vilja att vuxna pratar med dem om vad de ska göra om de blir utsatta på nätet eller ser någon bli utsatt. Förståelsen och kunskapen kring vad kränkningar och mobbning är, visar undersökningen är väldigt låg. Det tydliggör vikten av att vuxna sätter sig in i de forum där barn och unga är och spenderar en stor del av sin tid.

– 1: a januari 2020 markerade en viktig milstolpe när barnkonventionen trädde i kraft som lag i Sverige och därmed tydliggjorde barnens rätt att höras och påverka det som påverkar dem till exempel trygghet i skolan. Det är dags att staten och alla lokala beslutsfattare förstår allvaret och tar kritiken på allvar. Detta ska vara en högt prioriterad fråga som måste ges bra förutsättningar för att det ska kunna få ett genomslag på alla nivåer, fortsätter Maja Frankel.

Varje år kartlägger Friends tryggheten på skolor runt om i landet. I denna rapport sammanställer vi data från årets kartläggning, där totalt 14 818 barn och unga, under tidsperioden 1 augusti 2019 till 1 juni 2020, svarat på frågor om förekomsten av mobbning och kränkningar. 5 384 elever i årskurs F-3, 4 050 elever i årskurs 3-6 och 4 944 elever i årskurs 6-9.

Ladda ner och läs rapporten i sin helhet

Vid frågor kontakta:

Naod Abera
Pressansvarig, Friends
naod.abera@friends.se
070- 725 54 33