Tips

Prata med ditt barn om funkofobi

När du ska prata med ditt barn om funkofobi är det viktigt att lyssna, skapa förtroende och våga prata om orättvisor. Här får du flera tips om hur du kan prata med ditt barn om funkofobi.

Så pratar du med ditt barn om funkofobi

Lyssna

Att lyssna och skapa förtroende är det viktigaste du kan göra som förälder, oavsett om något har skett eller inte. Låt ditt barn berätta hur hen upplever det i skolan eller på fritiden. Våga fråga ditt barn om hen möter på funkofobiska uttryck. Fråga vad hen tänker och känner kring detta.

Skapa förutsättningar för samtal

För att ett barn ska våga och vilja berätta om sina erfarenheter krävs det mod, men också tillit till vuxna. Det är viktigt att vuxna vågar och vill prata om svåra saker med barn i sin omgivning.

Om du möter ett barn som uttrycker funkofobiska åsikter bör du försöka förstå, snarare än att döma och bli arg. Fråga hur barnet mår och varifrån dessa åsikter kommer. Fundera kring och fråga om barnet har upplevt något negativt i relation till personer med funktionsnedsättningar.

Prata om orättvisor

Våga prata med ditt barn om orättvisor som finns i samhället. Upplys ditt barn om vad funkofobi är och om allas lika värde. Prata om människors olikheter som styrkor snarare än svagheter.

Hitta förebilder

Hitta och prata om personer som själva har en funktionsnedsättning. Dessa personer kan bli förebilder för dig och ditt barn. Exempelvis Viktor Frisk som pratar öppet om sin ADHD eller Ebba Årsjö, en svenska paraidrottare som bland annat har vunnit två VM-guld.

Filmer och böcker

Titta på filmer eller läs böcker tillsammans med ditt barn där funktionsnedsatta personer är med och framställs i en positiv kontext.