Barn och unga

Noahs tips till skolan

Noah delar med sig om förhoppningar och idéer om hur skolan kan arbeta mot rasism. Och hur mycket ansvar ska vi lägga på skolan och lärare?

Noah delar med sig om förhoppningar och idéer om hur skolan kan arbeta mot rasism. Och hur mycket ansvar ska vi lägga på skolan och lärare?