Barn och unga

Noah om hur rasism sker i skolan

Hur kan rasism i skolan se ut från en elevs perspektiv? Noah berättar om hur vissa underliggande kommentarer kan kännas rasistiska och hur det är att stöta på sådana problem redan i ung ålder.

Hur kan rasism i skolan se ut från en elevs perspektiv? Noah berättar om hur vissa underliggande kommentarer kan kännas rasistiska och hur det är att stöta på sådana problem redan i ung ålder.