Övningar och material för skolan

Skydds- och riskfaktorer på vår skola

I den här övningen får ni både reflektera individuellt och diskutera i kollegiet vilka risk- och skyddsfaktorer ni ser på er skola.

30-45 min

För kollegor

Skriv ut

Hitta på sidan

Instruktioner

Förberedelser individuellt

Gör hela avsnittet ”Mobbningens orsaker” i Friends webbkurs Organisera en trygg skola. Under rubriken ”Ta reda på mer” hittar du en kortfattad text om risk- och skyddsfaktorer på olika nivåer. Utifrån detta funderar du sedan på vilka risk- och skyddsfaktorer som du ser på din skola. Försök att inkludera alla nivåer – individ, grupp, organisation och samhälle. Skriv ned de tre största risk- respektive skyddsfaktorerna som du upplever finns på skolan. Ta med dina anteckningar till mötet med kollegorna i nästa steg.

Webbkursen hittar ni här: www.friends.se/kunskapsbanken/course/organisera-en-trygg-skola

Diskutera med kollegor

Steg 1: Inledande runda

Låt var och en dela några reflektioner utifrån webbkursen ”Organisera en trygg skola”.

Steg 2: Laget runt

Laget runt är en samtalsmodell som skapar utrymme för både egen reflektion och gruppsamtal. Utse någon till samtalsledare som ansvarar för tidshållning och sortering av post-it-lappar i nästa steg.

Gör så här

 1. Börja med tre minuter där var och en, enskilt, skriver ner de risk- och skyddsfaktorer som identifierades under den individuella förberedelsen. Använd en post-it-lapp för respektive faktor. Försök inkludera alla nivåer (individ, grupp, organisation och samhälle) utifrån vad som är relevant för er skola och ert arbetslag.
 2. Gå laget runt och berätta vad ni har skrivit. Alla lyssnar på den som berättar om sina lappar och ställer frågor efteråt om något behöver förtydligas. Gör först en runda utifrån skyddsfaktorer och därefter en runda utifrån riskfaktorer.
 3. När en person berättat om sin lapp frågar samtalsledaren om det är någon annan i gruppen som har skrivit samma sak. Samtalsledaren samlar in lapparna under genomgången. Fortsätt sedan gå laget runt till lapparna är slut.
 4. Därefter sammanfattar ni tillsammans och grupperar lapparna utifrån olika teman som ni kan identifiera, alternativt utifrån de olika nivåerna (individ, grupp, organisation och samhälle).
  Diskutera:
  – Finns det skyddsfaktorer som ni särskilt vill stärka?
  – Vilka riskfaktorer vill ni särskilt bevaka?
 5. Slutligen går ni laget runt där var och en får dela några avslutande ord. Dokumentera gärna genom att fotografera alla lappar, för att kunna följa upp vid ett senare tillfälle.

Kommentarer

Vad tyckte du om den här övningen?

Berätta för andra hur den här övningen funkade för er. Samtidigt hjälper du oss på Friends att förbättra övningarna.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *