Start Kunskapsbanken Idrottsledare Filmer, böcker och webbkurser om idrott

Kunskapsbanken

Filmer, böcker och webbkurser för idrottsledare

Rapport om kränkningar inom idrotten

Trots många insatser och engagemang från vuxna utsätts alldeles för många barn för kränkningar – ibland från lagkamrater och ibland även från de vuxna runtomkring som exempelvis ledare och tränare.

Läs idrottsrapporten

Gratis webbkurs om att få fler tjejer att stanna inom idrotten

Nästan en tredjedel av alla tjejer slutar med idrott under puberteten. Vad beror det på? Och hur kan vi få dem att fortsätta? Kursen #KeepHerPlaying ger dig kunskap och konkreta verktyg.

Läs mer om #KeepHerPlaying

Barnkonventionen inom idrott

Allt trygghetsarbete i verksamheter som rör barn har sin grund i barnkonventionen, som är svensk lag sedan den 1 januari 2020. Den här filmen är framtagen tillsammans med Svenska Ridsportsföbundet.

Trygga idrottsstrukturer

Vi samtalar om hur vi på förbundsnivå kan skapa strukturer för en trygg idrott. Lyfter upp vikten av systematiken och att trygghet är integrerat i ett förbunds hela arbete. Trygga ledare står som ett gott exempel på hur ett SF kan arbeta.

Gäster: Amanda Lind – idrottsminister, Catrine Andersson – projektledare Trygga Ledare Svenska Ridsportförbundet, Anders Jonsson – utvecklingschef Svenska Innebandyförbundet och Malin Träff  – barn- och ungdomsansvarig Riksidrottsförbundet.

Moderator: Maria Persson – sakkunnig idrott Friends.

Ett tryggt ledarskap

Samtalet utgår från ledarens/tränarens arbete i föreningen, och kretsar kring ledarskapet, hur hen kan bidra till ökad trygghet och hur hen ska förhålla sig till barnkonventionen. Vi lyfter aktiviteter och lärdomar från trygga ledare som gott exempel.

Gäster: Cecilia Åhl – ansvarig frivilliga & idrott på Unicef, Jonas Hyttring – Ledare i Västerås IK, Gabriella Thorell – lärare i pedagogik Ridskolan Strömsholm och Calle Gustafsson – utbildningschef Friends.
Moderator: Maria Persson – sakkunnig idrott Friends.

Ungas delaktighet

Samtalet kretsar kring ungas rättighet till delaktighet, hur vi kan skapa en struktur för inflytande, vinster med att unga är delaktiga i trygghetsarbetet och ansvarsfrågan unga ledare/vuxna ledare.

Gäster: Maja Frankel – generalsekreterare Friends, Sara Grelle – ordförande Centrala Ungdomssektionen Svenska Ridsportförbundet, Ida Fredman – spelare Alvik basket.
Moderator: Maria Persson – sakkunnig idrott Friends.

Så skapar du en trygg idrott för barn och unga – fem tips!

Hur gör vi idrotten till en trygg plats för barn och unga?

Ryttaren och poddaren Vanessa Falk och Maria Persson, sakkunnig på Friends pratar om hur vi skapar ett bra socialt klimat inom idrotten som inkluderar, främjar lika rättigheter och icke-diskriminerar.

Trygg idrott

I Friends bok Trygg idrott får du verktyg som kan hjälpa ledare, föreningen och deltagarna i trygghetsarbetet på både kort och lång sikt.

Ladda ner gratis