Barn och unga

Barnkonventionens fyra grundprinciper

Barnkonventionen består av 54 artiklar med bestämmelser om barns mänskliga rättigheter. Här presenterar vi de fyra grundprinciperna som är vägledande för hur barnkonventionen ska läsas. Det är viktigt att läsa de andra artiklarna med dessa fyra i åtanke.