Kunskap och stöd

Här kan du få stöd och hjälp

porträtt på Åsa Gustafsson och Anna-Carin Wettefors som jobbar med Friends rådgivning

Friends rådgivning

Anna-Carin och Åsa är sakkunniga på Friends och har många års erfarenhet av råd och stöd. Kontakta oss om du behöver råd och stöd kring frågor som bland annat rör utsatthet, mobbning, ensamhet med mera.

Läs mer om rådgivningen

 

Barn- och elevombudet (BEO)

Barn-och elevombudet är till för barn i förskolan, elever i skolan eller i gymnasieskolan och studeranden i vuxenutbildningen som blivit kränkta. Hit kan du som vårdnadshavare vända dig för att få råd, stöd och hjälp om du upplever att skolan inte gör tillräckligt för att få slut på kränkningarna. Om skolan inte agerat tillräckligt för att förhindra mobbningen kan du anmäla det till Barn- och elevombudet.

Läs mer på beo.skolinspektionen.se

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Diskrimineringsombudsmannen arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. DO utövar tillsyn genom att granska hur högskolor och skolor lever upp till diskrimineringslagens krav på åtgärder för att förebygga diskriminering.

Läs mer på do.se

Mind

Till Mind kan du vända dig om du behöver veta mer eller vill prata med någon om psykisk hälsa och ohälsa. Hit kan du maila eller chatta på självmordupplysningen.

Läs mer på mind.se

Riksidrottsförbundet – Trygg idrott

Du kan kontakta idrottsombudsmannen för råd och vägledning. Vill du vara anonym finns även en visselblåsartjänst.

Läs mer här hos Riksidrottsförbundet