Kunskap och stöd för förskolepersonal, skolpersonal och idrottsledare

Vill du veta mer om mobbning, kränkningar och trakasserier, eller behöver du stöd i ditt arbete? Här har vi samlat webbkurser, podcast, övningar och annan kunskap som hjälper dig förstå hur detta kan förebyggas och stoppas.

pedagog i skolan undervisar elever

Stöd för skolpersonal

Övningar, kunskap och annat material som underlättar och stödjer arbetet med att skapa ett främjande och positivt klimat i barn- och elevgrupper.

Stöd för skolpersonal

pedagog i förskolan sitter med två barn vid ett bord och klipper i papper

Stöd för förskolepersonal

Trygghetsarbetet kan aldrig börja för tidigt. Ta del av övningar och annan kunskap som stödjer arbetet med att skapa ett främjande och positivt klimat i barngrupper.

Stöd för förskolepersonal

flera barn sitter på golvet i en idrottssal

Stöd för idrottsledare

Som idrottsledare har du en betydande roll i att skapa ett positivt klimat för alla i din grupp eller förening. Friends ger dig råd och stöd i hur du kan agera för att förebygga och stoppa mobbning.

Stöd för idrottsledare

möte mellan två personer som båda sitter med datorer

Stöd för företag

Du som idrottsledare har en betydande roll i att skapa ett positivt klimat för alla i din grupp eller förening. Friends ger dig råd och stöd i hur du kan agera för att förebygga och stoppa mobbning.

Stöd för företag

Är du barn eller förälder och behöver stöd?

Besök vår kunskapsbank