Intervju med Alexander Flygare

11 oktober 2019

Du jobbar som ungdomsansvarig på Sörmlands Sparbank, berätta mer?

– Jag jobbar med Sörmlands Sparbanks samhällsengagemang, dvs med den del av vinsten som vi årligen sätter av till välgörande ändamål lokalt. Eller som vi säger sådant som är bra för lokalsamhället där vi verkar. Jag jobbar med våra engagemang runt ungdomar.

Vad är kunskapsdagarna? – Varför arrangerar ni Kunskapsdagarna och märker ni något ”resultat”? 

– Kunskapsdagarna har funnits i 15 år nu. Några veckor in på höstterminen får klasser i årkurs 7 under en dag göra samarbetsövningar och tävlingar för att svetsa samman den nya klassen inför högstadiet. Bakgrunden är att skolorna ofta sökte pengar från Sörmlands Sparbanks samhällsengagemang för att göra teambuildande aktiviteter tidigt i 7:an. Vi arrangerar numera en sådan heldag för samtliga klasser i årskurs 7. Elever och lärare upplever det som en energiinjektion för eleverna.

Vilka fördelar ser du att samarbeta med oss på Stiftelsen Friends?

– På Sörmlands Sparbank har vi i två separata omgångar haft stora samarbeten med Stiftelsen Friends som är välkända på skolorna i våra kommuner. Vi har till och med erbjudit samtliga grundskolor att fritt delta i Friends utbildningskoncept mot mobbning och utanförskap under tre år. Vi har valt Friends för att vi är trygga med arbetsmetoden och övertygande om att det ger resultat. Mobbning och utanförskap har en vetenskapligt bevisad negativ effekt på studieresultat, vilket motiverar arbetet ytterligare. Att ha med Friends på Kunskapsdagarna känns klockrent. En positiv kultur i klassen är starten på att motverka just mobbning och utanförskap.